Language:


O společnosti English Editorial Services

Společnost English Editorial Services poskytuje redakční a překladatelské služby v českém a anglickém jazyce celé řadě klientů z mnoha odvětví a různých zemí, a dále zajišťuje celou škálu prací souvisejících s publikováním dokumentů. Díky moderním komunikačním technologiím a globálním softwarovým standardům nejsme při spolupráci se zákazníky omezeni zeměpisnými hranicemi. Společnost je zaregistrována a má sídlo v České republice.

Společnost English Editorial Services založil v roce 2003 Gale A. Kirking, bývalý novinář, investiční analytik a manažer s praxí v různých zemích světa. Pan Kirking pochází z USA, od roku 1992 žije a pracuje v Evropě. Ve svém profesním životě napsal, zredigoval, přeložil, zrecenzoval a zkorigoval desítky tisíc stránek textů. Zaměstnanci firmy tvořící multikulturní a multilingvní tým mají zkušenosti v redigování, psaní, překladech, grafickém designu, elektronickém publikování a předtiskové přípravě.

Více než polovina zakázek společnosti pochází z finančního sektoru. Firma poskytuje své odborné služby bankám, obchodníkům s cennými papíry, správcům fondů a společnostem působícím v oblasti firemních financí. Společnost English Editorial Services pracuje s texty z celé škály oborů, avšak velké zkušenosti má především v oblastech práva, tzv. life sciences, IT, telekomunikací, státní správy, zahraničního obchodu a firemní a marketingové komunikace.

Proč si vybrat právě nás?

Existují velmi dobré a důležité důvody, proč svěřit redakční, překladatelské, DTP a publikační služby společnosti English Editorial Services:

Odbornost a kvalita – v dnešním obchodním světě je velmi důležitá přesnost, jasnost a stručnost. Zaneprázdnění podnikatelé nechtějí zápolit se zprávami, dopisy, webovými stránkami nebo návrhy, jejichž jazykový a grafický styl je špatný. Vaše firemní komunikace musí být čtivá a srozumitelná.

Našimi zaměstnanci jsou odborníci s akademickým vzděláním a dlouholetými zkušenostmi. Rodilí mluvčí angličtiny ovládají také češtinu, takže jsou schopni zkontrolovat správnost překladu podle českého originálu. Texty do češtiny překládají a redigují zkušení překladatelé a redaktoři s výbornou znalostí angličtiny, odborným univerzitním vzděláním a dlouholetou praxí.

Poměr kvality a ceny – Náklady na zaměstnávání rodilého mluvčího angličtiny, který je zároveň kvalifikovaným redaktorem i diplomovaným odborníkem v určitém oboru, mohou být značné. Ani kvalifikovaní a zkušení překladatelé a grafici nejsou levní. Přitom je-li zamýšlené sdělení prezentováno nevhodně nebo výsledný dojem nesprávný, může to vaší firmě způsobit obrovské škody. Svěříte-li redakční, překladatelské, DTP a další práce společnosti English Editorial Services, budete mít své náklady pod kontrolou a zároveň si můžete být jisti vysokou kvalitou dokumentů určených pro klienty a obchodní partnery.

Účinnost a komfort – Uvědomujeme si, že spolupráce s námi musí být pro klienty příjemná a jednoduchá. Práci si organizujeme tak, abychom vám pomohli dosáhnout požadovaných výsledků lépe a účinněji.

Diskrétnost a bezpečnost – Ručíme za to, že vaše data budou chráněna. Informace, které nám poskytnete, nebudeme dále sdělovat, ani je nezneužijeme k osobnímu nebo finančnímu prospěchu. Nesdělujeme rovněž, kdo jsou naši klienti, ani co je obsahem spolupráce. K systémové ochraně informací používáme nejnovější technologie.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.