Language:
Redakční a překladatelské služby, které splní vaše požadavky

Při práci se řídíme potřebami zákazníka. Běžně zpracováváme jak malé zakázky, jako je například redigování vysoce důležitých zpráv a obchodních dopisů, tak i zakázky většího rozsahu, což je třeba kompletní zpracování webových stránek a firemních výročních zpráv. Ať již zakázka vyžaduje cokoli od jednoduché korektury až po celý rozsah publikačních služeb, vašim požadavkům se plně přizpůsobíme. V následujícím textu jsou popsány jednotlivé redakční služby.

Copywriting představuje tvořivé zpracování textu tak, aby byl srozumitelnější a čtivější, aby cílové skupině čtenářů účinně sděloval požadovanou myšlenku a aby vyvolával zamýšlený dojem. U textu, který má vyjadřovat marketingové sdělení nebo působit určitým dojmem, bude obvykle nutné provést jistou míru copywritingu. Na základě vaší osnovy, podrobných pokynů nebo stručného obsahu můžeme v rámci copywritingu také napsat zcela nový text.

Redigováním se rozumí přepracování textu do takové míry, aby neobsahoval gramatické, terminologické ani stylistické chyby. Text, který projde redakční úpravou, by měl být čtivý a snadno srozumitelný. V závislosti na stavu původního textu může být v rámci redakčních úprav vylepšena logika a uspořádání textu. Máme jedinečné zkušenosti s redigováním anglických dokumentů, jejichž autorem nebyl rodilý mluvčí angličtiny.

Korektura je pečlivá poslední kontrola textu, který již prošel redakčními úpravami. Cílem korektury je odstranit chyby v typografii, formátování, pravopisu a interpunkci, a výjimečně zahrnuje opravy gramatiky, volby slov nebo stylu. Korekturu je nejvhodnější provádět, až když je text připraven v sazbě. Často se stává, že korektura, která je nesmírně důležitou fází přípravy dokumentu k publikování, je vynechána, takže se pak v publikovaném textu objeví chyby vzniklé následně po redigování a při sazbě textu.

Překlady provádíme především mezi anglickým a českým jazykem. Po dohodě můžeme zajistit také překlady z jiných jazyků (například z němčiny nebo ruštiny do angličtiny). Překlady procházejí vždy dvojí kontrolou. Texty překládané do angličtiny jsou revidovány vysokoškolsky vzdělanými rodilými mluvčími – profesionálními redaktory s výbornou znalostí češtiny. Stejně tak texty do češtiny překládají a redigují zkušení překladatelé a redaktoři s výbornou znalostí angličtiny, odborným univerzitním vzděláním a dlouholetou praxí.

Lokalizace obnáší přizpůsobení firemních materiálů, webových stránek i vizuální identity novému trhu. Jedná se obvykle o integrovaný proces zahrnující překlad, copywriting, DTP práce a předtiskovou přípravu. Spolupracujeme s různými firmami při přípravě jejich materiálů pro trhy v anglicky mluvících zemích, a také se zahraničními firmami vstupujícími na český trh.

Chcete-li získat další informace nebo si s naším pracovníkem dohodnout schůzku, kontaktujte nás.

Návrat na Naše služby


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.