Language:
Specializace na oblast práva

Právní dokumenty a právníci mají svůj vlastní jazyk. My jejich terminologii známe. Poskytujeme však větší přidanou hodnotu, protože rozumíme také koncepci zpracování právních dokumentů a účelům, k nimž jsou určeny.

Ve společnosti English Editorial Services plně využíváme všech možností vzdělávání, takže naši klíčoví pracovníci zaměřeni na právní oblast si průběžně doplňují znalosti terminologie a problematiky práva. Důležitá je však také skutečnost, že tito zaměstnanci mají se zpracováním právních dokumentů velké zkušenosti.

Rádi pracujeme zejména v oblasti firemních financí, kde se právo prolíná s finanční a obchodní strategií. Kromě smluv a dokumentů due diligence často překládáme a redigujeme také právní dokumenty z oblasti realit a bankovnictví. K běžně zpracovávaným dokumentům patří stanovy a zakládací listiny společností, všeobecné obchodní podmínky, prospekty emisí cenných papírů a mandátní smlouvy.

Společnost English Editorial Services překládá z/do češtiny a angličtiny také celou řadu dokumentů potřebných k založení, převzetí nebo transformaci společností v České republice. Tyto dokumenty musí být často soudně ověřeny překladatelem, který byl jmenován soudním tlumočníkem. Překladatelské agentury účtují za toto soudní ověření příplatek, my jej účtujeme také. Tím však veškerá podobnost mezi námi a překladatelskými agenturami končí.

Jsme přesvědčeni, že u soudně ověřených překladů provedených námi a běžnou překladatelskou agenturou pocítíte výrazný rozdíl v kvalitě. Příprava těchto dokumentů pro nás znamená mnohem víc než jen svázání nahodile přeloženého textu barevnou šňůrkou a jeho opatření kulatým razítkem. Ve společnosti English Editorial Services se soustředíme především na naprosto správný překlad textu. Než dojde na barevnou šňůrku a razítko, na dokumentech pracuje rodilý Čech společně s anglickým rodilým mluvčím, přičemž Čech ovládá plynně angličtinu a anglický rodilý mluvčí má výbornou znalost češtiny.

Můžete si dovolit u něčeho tak důležitého, jako jsou právní dokumenty, slevit z požadavků na kvalitu?

Návrat na Naše služby


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.