Language:
Naše redakční, překladatelské, grafické a publikační služby poskytujeme v takovém rozsahu a kombinaci, jaké potřebujete.

Veškeré činnosti společnosti English Editorial Services se řídí potřebami klientů. Svěříte-li své redakční, překladatelské, DTP a grafické práce společnosti English Editorial Services, získáte tím celou škálu služeb kvalifikovaných odborníků.

Společnost English Editorial Services bude pružně reagovat na vaše požadavky, které mohou zahrnovat různé služby – počínaje jednoduchou korekturou a konče publikováním finálního dokumentu, kterým může být cokoli od firemní výroční zprávy, přes vědecký článek až po vysoce důvěrnou smlouvu.

Následující odkazy vás zavedou na stránky s dalšími informacemi o našem portfoliu služeb a oblastech odbornosti:

Jakmile si projdete informace o našich službách, můžete nás kontaktovat a dohodnout se na dalším postupu.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.