Language:


Business Term of the Day for 23 November 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Lien

Zástavní a zadržovací právo

Definition
Liens are claims to property granted so as to secure debts.
Definice
Zástavní a zadržovací práva jsou práva k majetku udělená pro zajištění dluhů.
Example sentence
Before paying him the full price, you should make sure there are no liens on the car he is selling that would force you to pay even more to the original lenders.
Příklad použití ve větě
Předtím, než mu zaplatíš plnou cenu, by ses měl ujistit, že se k tomu autu, které prodává, neváže žádné zástavní právo, které by tě přimělo zaplatit ještě víc původním dlužníkům.
Comment
Liens generally arise either as part of a loan to secure property or as part of a legal judgment to ensure a debt is repaid (e.g., to ensure taxes are paid). The party granted the right to the property is known as the lienholder or lienor while the party granting the right is known as the lienee. Somewhat confusingly, the term lien can refer to either a possessory right (where the lienor keeps possession of the property until repayment, as with a carrier transporting goods) or a nonpossessory right (where the lienee maintains possession of the property, as with a mortgage on real estate). The Czech term zadržovací právo refers to the type of lien known as a common-law lien wherein the lienor retains possession of the lienee’s chattel (e.g., a service center keeping a repaired car until the customer agrees to pay for the repairs). Unlike other kinds of liens (including those with possessory rights), these liens cannot be transferred and only exist while the lienor retains possession.
Poznámka
Zástavní práva obvykle vznikají buď v rámci půjčky pro zajištění majetku, nebo v rámci rozsudku pro zaručení splacení dluhu (např. pro zajištění platby daní). Strana, které bylo uděleno právo na majetek, se označuje jako vlastník zástavního práva nebo zástavní věřitel zatímco strana, která právo uděluje, je zástavním dlužníkem. Zástavní právo může označovat případy, kdy si zástavní věřitel ponechá držbu majetku až do splacení (například dopravce přepravující zboží) nebo kdy si držbu ponechá zástavní dlužník (například v případě hypotéky na nemovitost). Zadržovací právo se v angličtině označuje jako common-law lien, kdy věřitel zadrží movitost dlužníka (například zadržení opravovaného automobilu servisem dokud zákazník nezaplatí za opravy). Oproti zástavnému právu nelze zadržovací právo převést a trvá jen, dokud si zástavní věřitel udrží držbu daného majetku.
Lien

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.