Language:


Business Term of the Day for 21 July 2017

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Underwriter

Upisovatel

Definition
An underwriter is a specialized institution which intermediates the sale of newly issued securities.
Definice
Upisovatel je specializovaná instituce, která zprostředkovává prodej nově vydaných cenných papírů.
Example sentence
RichBank acted as underwriter for Aperture Inc.’s IPO on the New York Stock Exchange.
Příklad použití ve větě
Společnost RichBank jednala jako upisovatel primární emise akcií společnosti Aperture Inc. na Newyorské burze cenných papírů.
Comment
In an Initial public offering (IPO), the underwriter (usually one or more investment banks) provides some level of guarantee that the shares will be sold. The form of underwriting most expensive to the issuer (and also the most common) is referred to as a bought deal or firm commitment, wherein the underwriter commits to sell all the shares issued. Under a Best efforts arrangement, by contrast, the underwriter attempts to sell the shares for a predefined price but does not guarantee that they will be sold. In an all-or-none offering, the underwriter either sells the entire issue or cancels the deal. When the underwriter attempts to sell any shares unsold by the issuer, such situation is termed a stand-by underwriting or old-fashioned underwriting. Such underwriting originated as a form of insurance and shows a connection with underwriters as understood in other areas such as insurance, banking, and real estate. In each case, the underwriter closely analyzes the risk involved in a particular operation and determines whether to back it and the appropriate remuneration for providing the service.
Poznámka
Během primární emise upisovatel (obvykle jedna nebo více investičních bank) poskytuje určitou úroveň záruky, že se akcie prodají investorům. Forma upisování, která je nejdražší pro emitenta (a také nejčastější) se nazývá bought deal nebo pevný závazek, ve kterém se upisovatel zaváže prodat všechny emitované akcie. Naopak v rámci ujednání o vynaložení veškerého úsilí se upisovatel pokusí prodat akcie za předem stanovenou cenu, ale nezaručuje, že budou prodány. V případě upsání typu všechno nebo nic upisovatel buď prodá celou emisi, nebo dohodu zruší. Když se upisovatel pokusí prodat jakékoli akcie, které emitent neprodá, nazývá se to stand-by underwriting. Tento způsob upisování vznikl jako forma pojištění a ukazuje na spojitost s upisovateli, jak jsou chápáni v ostatních oblastech jako pojištění, bankovnictví a reality. V každém z těchto případů upisovatel detailně analyzuje rizika související s danou operací a rozhodne se, jestli ji podpořit a stanoví příslušnou odměnu za poskytnutí této služby.
Underwriter

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.