Language:


Business Term of the Day for 16 August 2018

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Credit history

Úvěrová historie

Definition
Credit history is a series of records about an individual or organization that summarizes that person’s or entity’s past credit transactions.
Definice
Úvěrová historie je série záznamů o osobě nebo organizaci, která shrnuje minulé úvěrové transakce této osoby.
Example sentence
GoldBank agreed to provide us with the financing, but, due to shortcomings in our credit history, we would be considered high-risk borrowers.
Příklad použití ve větě
Banka GoldBank souhlasila, že nám poskytne financování, ale kvůli nedostatkům v naší úvěrové historii bychom byli považování za vysoce rizikové vypůjčitele.
Comment
Credit history is used in calculating a person’s or entity’s Credit rating, which, in turn, expresses a potential borrower’s creditworthiness. This is important information for lenders. A potential borrower with an unfavorable credit history represents a higher risk of default, and the lender should charge a higher interest to cover this risk. A person or company with an excellent credit history and credit rating, meanwhile, may be able to borrow money rather easily and at relatively low interest rates.
Poznámka
Úvěrová historie se používá pro výpočet úvěrového ratingu osoby, která pak vyjadřuje bonitu potenciálního vypůjčitele. Jde o důležitou informaci pro půjčovatele. Potenciální vypůjčitel s nepříznivou úvěrovou historii představuje vyšší riziko selhání, a půjčovatel by měl účtovat vyšší úrok, aby toto riziko pokryl. Osoba nebo společnost s vynikající úvěrovou historii a úvěrovým ratingem si naopak může půjčit peníze snadno a za relativně nízké úrokové sazby.
Credit history

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.