Language:


Business Term of the Day for 20 April 2018

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Hard costs

Tvrdé náklady

Definition
Hard costs are costs for “hard” assets, such as building materials, machinery, land, and construction outlays.
Definice
Tvrdé náklady jsou náklady za „tvrdá“ aktiva jako stavební materiály, stroje, pozemky, a výdaje na výstavbu.
Example sentence
In its effort to reduce costs, IceBaby has focused on decreasing hard costs, and this brought about a substantial increase in efficiency.
Příklad použití ve větě
Ve své snaze snížit náklady se společnost IceBaby zaměřila na snížení tvrdých nákladů, což následně způsobilo podstatné zvýšení efektivity.
Comment
Hard costs, also referred to as “brick-and-mortar costs,” can be contrasted to soft costs, which entail, for example, legal, administrative, design, architecture, and financial costs. The distinction is most frequently applied in the construction sector and used for outlining project budgets, but it also is informative for many other businesses. Hard costs usually account for 70–80% of total project costs for a construction project.
Poznámka
Tvrdé náklady, také nazývané „náklady na maltu a cihly“ lze postavit do protikladu k měkkým nákladům, které zahrnují například právní, administrativní, designové, architektonické a finanční náklady. Toto rozdělení se nejčastěji aplikuje ve stavebnictví a používá se pro vytváření rozpočtů na projekt, ale je užitečné také pro řadu dalších podniků. Tvrdé náklady obvykle tvoří 70-80% celkových projektových nákladů na stavební projekt.
Hard costs

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.