Language:


Business Term of the Day for 27 June 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Planned obsolescence

Plánované zastarávání

Definition
Planned obsolescence entails purposefully and by design reducing the useful life of a product.
Definice
Plánované zastarávání spočívá v úmyslném a záměrném snížení životnosti produktu.
Example sentence
The new CEO at RedDragon immediately issued a statement repudiating the company’s previous planned obsolescence practices and declaring that the company’s next drones will be the best and sturdiest on the market.
Příklad použití ve větě
Nový generální ředitel společnosti RedDragon okamžitě vydal stanovisko, které odsuzovalo předchozí praktiky plánovaného zastarávání, a prohlásil, že příští drony společnosti budou nejlepší a nejodolnější na trhu.
Comment
Also called designed obsolescence and built-in obsolescence, the presumed benefit of this practice is to increase long-term sales volumes through inducing repeated purchases of the same or updated product. This comes at the cost, however, of potentially reducing Customer satisfaction and Brand loyalty, increasing the use of energy and raw materials, and enlarging the Ecological footprint of the product, producer, and user. In addition to using materials of inferior quality and engineering a design for lower useful life, companies may also try to incite buyers to replace their products early due to moral obsolescence, which occurs when the product being replaced is perceived as old and outdated even though there is nothing functionally wrong with it.
Poznámka
Předpokládanou výhodou plánovaného zastarávání je zvýšení objemu dlouhodobých tržeb prostřednictvím opakovaných nákupů stejného nebo aktualizovaného produktu. Toto však jde na úkor potenciálního snížení spokojenosti zákazníka a loajality ke značce, zvýšení spotřeby energie a surovin, a zvýšení ekologické stopy produktu, výrobce i uživatele. Kromě využívání méně kvalitních materiálů a navrhování designu pro nižší životnost mohou společnosti také vybízet kupující k tomu, aby svoje produkty nahradili dříve prostřednictvím morálního zastarávání, ke kterému dochází, když je nahrazovaný produkt vnímán jako starý a zastaralý, ačkoli s ním není nic v nepořádku.
Planned obsolescence

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.