Language:


Business Term of the Day for 30 March 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Business continuity

Zachování provozu

Definition
Business continuity planning refers to formal preparations in order to prevent and/or minimize the impacts of any potential disruption of a company’s operations.
Definice
Plánování zachování provozu označuje formální přípravy a plánování za účelem minimalizace dopadu jakýchkoli potenciálních přerušení provozu společnosti.
Example sentence
Even though Voltic’s production suffered after its main battery plant burned down, the company’s business continuity plan was fully ready for this possibility and so production was quickly relocated and resumed.
Příklad použití ve větě
Ačkoli výroba společnosti Voltic utrpěla po vyhoření jejího hlavního závodu na baterie, plán zachování provozu společnosti byl na takovou možnost plně připraven, takže výroba byla brzy přesunuta a mohla pokračovat.
Comment
The objectives of business continuity are to identify potential disruptive events, to build an organizational structure that can withstand them, to prepare for such events, and, when they do occur, to resolve them as quickly as possible and while minimizing their impacts. Examples of such events include natural as well as man-made disasters (legal disputes, cyberattacks, sabotage), and even suboptimal actions of the company itself (such as failed products and PR blunders). Business continuity planning naturally overlaps with Risk management and quality control.
Poznámka
Cílem zachování provozu je identifikovat potenciální rušivé události, vystavět organizační strukturu, která jim dokáže odolat, připravit se na ně, a, když nastanou, vyřešit je co nejrychleji a minimalizovat jejich dopady. Příklady takových událostí zahrnují katastrofy přírodní i způsobené lidmi (právní spory, kyberútoky či sabotáže), nebo i suboptimální činy samotné společnosti (jako nevydařené produkty nebo PR blamáže). Plánování zachování provozu se přirozeně překrývá s oblastmi řízení rizik a kontroly kvality.
Business continuity

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.