Language:


Business Term of the Day for 22 May 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Curated shopping

Kurátorované nakupování

Definition
Curated shopping is a business model that provides customers with personalized advice, tips, and suggestions on their purchases.
Definice
Kurátorované nakupování je obchodní model, který poskytuje zákazníkům personalizované rady, tipy a doporučení ohledně jejich nákupů.
Example sentence
In an effort to stay ahead of the game, Voltic introduced a curated shopping experience that features its new artificial intelligence assistant.
Příklad použití ve větě
V rámci snahy udržet si náskok společnost Voltic zavedla zkušenost kurátorovaného nakupování, která využívá jejího nového asistenta s umělou inteligencí.
Comment
Curated shopping is primarily used in e-commerce, and particularly in segments like fashion, beauty, music, and entertainment where emotion and personal tastes are major influences. Increasingly, though it is spreading to additional segments and to omnichannel shopping concepts. Curated shopping uses various methods, such as trained personnel who assist customers in person, over the phone, or in online conversation; curators who create suggestions for a certain type range of customers; or personalized suggestions created by algorithms based on previous purchases of a given customer. It has substantial benefits for the seller, because curated shopping can increase Brand loyalty among customers, and the customers in turn may benefit from being able more easily to find what they want. Curated shopping may, however, quite easily push customers to purchase goods or services they do not need or did not originally intend to purchase.
Poznámka
Kurátorované nakupování se primárně využívá v elektronickém obchodování, a především v módním, kosmetickém, hudebním a zábavním segmentu, kde hrají velkou roli emoce a osobní vkus. Stále více se však šíří do ostatních segmentů a do omnikanálových obchodních konceptů. Kurátorované nakupování využívá různé metody jako například školený personál, který zákazníkovi asistuje osobně, přes telefon, nebo v online konverzaci; kurátory, kteří vytvářejí doporučení pro určitý typ zákazníků; nebo personalizovaná doporučení vytvořená algoritmy podle předchozích nákupů daného zákazníka. Pro prodejce má značné výhody, jelikož kurátorované nakupování může mezi zákazníky zvýšit loajalitu ke značce, a zákazníci zase mohou mít prospěch z toho, že mohou snadněji najít, co chtějí. Může ale docela snadno dotlačit zákazníky ke koupi zboží nebo služeb, které nepotřebují, nebo které původně nezamýšleli koupit.
Curated shopping

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.