Language:


Business Term of the Day for 10 October 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Advertorial

Advertorial

Definition
An advertorial is an advertisement that is presented to look like an editorial or independent news item.
Definice
Advertorial je reklama, která je prezentována jako redakční článek nebo nezávislá zpráva.
Example sentence
Due to general dissatisfaction with ACME’s traditional advertising campaign, it was decided to concentrate on advertorials in the country’s leading news magazines in order to craft a more serious reputation.
Příklad použití ve větě
Z důvodu obecné nespokojenosti s tradiční reklamní kampaní ACME bylo rozhodnuto, že se bude soustředit na advertorialy v předních zpravodajských časopisech této země, a tím si vybuduje serióznější reputaci.
Comment
Advertorials are used to generate a sense of objectivity and respectability. Different jurisdictions have different regulations about marking advertorials as paid advertisements. The word “advertorial” is a combination of the words “advertisement” and “editorial” and most commonly refers to use in print media. Similar advertising on television is referred to as infomercials or paid programming and on radio and online as Native advertising.
Poznámka
Advertorialy se používají k vytvoření zdání objektivity a serióznosti. Různé jurisdikce mají různé právní úpravy pro označování advertorialů jako placené reklamy. Slovo „advertorial“ je složeninou anglických slov „advertisement“ (reklama) a „editorial“ (redakční článek) a obvykle se používá v tištěných médiích. Podobné reklamy v televizi se označují jako infomercial nebo sponzorovaný pořad a v rádiu nebo online jako nativní reklama.
Advertorial

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.