Language:


Business Term of the Day for 11 February 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Capital planning

Kapitálové plánování

Definition
Capital planning comprises acquiring and allocating resources within an organization for long-term projects and plans.
Definice
Kapitálové plánování zahrnuje získávání přidělování zdrojů v organizaci na dlouhodobé projekty a plány.
Example sentence
The recently introduced capital planning tool not only made BigBulk’s budgeting much more transparent, it also highlighted several consistently underperforming teams.
Příklad použití ve větě
Nedávno zavedený nástroj pro kapitálové plánování nejen zprůhlednil rozpočtování společnosti BigBulk, ale také upozornil na několik konzistentně nevýkonných týmů.
Comment
Also referred to as budget planning, this is a crucial part of an organization’s high-level decision-making. It involves formulating long-term strategies, outlining plans to achieve those strategies, selecting projects which are likely to advance those plans, allocating funds to these projects, and evaluating their performance. In addition to growth and profitability, basic objectives for most organizations typically include financial stability and efficiency, and these put constraints on low-level capital planning.
Poznámka
Také se nazývá rozpočtové plánování. Jde o zásadní součást vysokoúrovňového rozhodování organizace. Zahrnuje formulování dlouhodobých strategií, vytyčování plánů pro dosažení těchto strategií, výběr projektů, které pravděpodobně tyto plány realizují, přidělování prostředků těmto projektům, a vyhodnocování jejich výkonu. Základní cíle pro většinu organizací zahrnují, kromě růstu a ziskovosti, finanční stabilitu a efektivitu. Tyto cíle následně kladou omezení na nízkoúrovňové kapitálové plánování.
Capital planning

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.