Language:


Business Term of the Day for 11 July 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Revenue stream

Tok příjmů

Definition
A revenue stream is a source from or activity via which a business regularly generates money income.
Definice
Tok příjmů je zdroj nebo činnost, ze které podnik pravidelně získává peněžní příjmy.
Example sentence
Renting out the spare office didn’t bring much, but it was a steady revenue stream and helped keep StartIT in the black through the summer doldrums.
Příklad použití ve větě
Pronájem volné kanceláře nevydělával moc, ale byl to stabilní tok příjmů, a pomohl udržet StartIT v černých číslech i přes letní bezvětří.
Comment
A company’s revenue streams can consist of either operating revenues generated by its core activities, such as selling goods or services, or non-operating revenues, which comprise such financial activities as collecting rent, dividends, and interest. Depending upon their business models, some companies may try to seek out new revenue streams to diversify their income while others may instead focus intensely on a few core revenue streams.
Poznámka
Toky příjmů dané společnosti může sestávat buď z provozních příjmů vytvářených jejími klíčovými činnostmi jako je prodej zboží nebo služeb, nebo neprovozních příjmů, které tvoří finanční aktivity jako je vybírání nájmu, dividend nebo úroků. V závislosti na svém podnikatelském modelu mohou některé společnosti vyhledávat nové toky příjmů, aby diverzifikovaly svůj příjem, zatímco jiné se mohou silně soustředit na několik málo klíčových příjmových toků.
Revenue stream

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.