Language:


Business Term of the Day for 11 March 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Just-in-time

Just-in-time

Definition
Just-in-time production, delivery, and other methods are designed to minimize costs and waste in production, storage, and other parts of the manufacturing process.
Definice
Just-in-time výroba, dodání, a další metody, jsou navrženy pro minimalizaci nákladů a plýtvání ve výrobě, skladování, a dalších částech výrobního procesu.
Example sentence
As more and more companies implement just-in-time delivery and lean methods, FlashTrans was forced to convert some of its warehouses to industrial buildings just to keep them fully leased.
Příklad použití ve větě
S tím, jak více a více společností implementuje just-in-time dodání a štíhlé metody, společnost FlashTrans byla nucena přestavět některá svoje skladiště na průmyslové budovy, jen aby zůstaly plně obsazené.
Comment
Just-in-time (JIT) methods substantially improve efficiency and bring savings by reducing inventories of intermediary products and minimizing time delays between production steps. They are almost synonymous with lean manufacturing. JIT includes, among other methods, ensuring high quality of work, maintaining balanced workloads, organizing compact workplaces, streamlining production flows, and eliminating intermediate storage and delays. Successful implementation of JIT principles may bring reduced warehousing costs, higher efficiency of work, quality improvements, and other benefits. Just-in-time manufacturing also has a substantial inherent risk, however: If a single supplier will be delayed in delivering needed components, an entire assembly line can be shut down until the essential inputs will arrive.
Poznámka
Just-in-time (JIT) metody výrazně zvyšují efektivitu a přinášejí úspory snížením skladů meziproduktů a minimalizací časových prodlev mezi výrobními kroky. Jsou takřka synonymní se štíhlou výrobou. JIT obsahuje, kromě jiných metod, zajištění vysoké kvality práce, udržování vyrovnaného pracovního zatížení, kompaktní organizace pracoviště, zefektivnění proudů výroby, a eliminace meziskladů a zpoždění. Úspěšná implementace principů JIT může přinést úspory za skladování, vyšší efektivitu práce, zlepšení kvality, a další přínosy. Just-in-time výroba má ale také inherentní rizika: Pokud se jeden dodavatel zpozdí s dodávkou potřebných komponent, celá výrobní linka se může zastavit, dokud nedorazí potřebné vstupy.
Just-in-time

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.