Language:


Business Term of the Day for 11 September 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Deflation

Deflace

Definition
Deflation is a general decline of prices in an economy.
Definice
Deflace je obecný pokles cen v ekonomice.
Example sentence
Deflation that resulted in high real interest rates is considered to be one of the main causes of the Great Depression in the 1930s.
Příklad použití ve větě
Deflace, která měla za následek vysoké reálné úrokové sazby, je považována za jednu z hlavních příčin ekonomické krize ve 30. letech 20. století.
Comment
Deflation is negative inflation, which means that the inflation rate is below 0%. This usually occurs either as a result of more goods being produced than demanded or from reduction in the money supply (less money in circulation). Although deflation may seem to be a good thing because people are able to buy more in the future for the same amount of money, deflation is generally seen as economically harmful since the development of a so-called Deflationary spiral has been a major cause of past recessions. Yet another cause for diminishing prices is technological progress that translates into increased productivity and lower prices for the customer. In such case, falling prices are not harmful because they do not result from decreased demand. Deflation should not be confused with disinflation, which is a general decrease of the inflation rate (i.e., a slowing in the still-rising rate of price growth).
Poznámka
Deflace je záporná inflace, což znamená, že míra inflace je pod 0%. To je buďto důsledkem toho, že se produkuje více zboží než je poptáváno, nebo důsledkem snížení peněžní zásoby (je méně peněz v oběhu). Ačkoli se může zdát, že deflace je dobrá věc, protože si lidé mohou v budoucnosti za stejné množství peněz koupit více, obecně se má za to, že deflace je pro ekonomiku škodlivá, protože má tendenci se rozvinout do tzv. deflační spirály, která byla příčinou mnoha recesí v minulosti. Nicmnéně, je ještě jeden důvod, proč ceny mohou klesat, a tím je technologický pokrok, který vyústí ve větší produktivitu a nižší ceny pro zákazníka. V tomto případě klesající ceny neškodí, protože nejsou výsledkem snížené poptávky. Slovo deflace nesmí být zaměňováno se slovem dezinflace, což je obecné snížení míry inflace (tzn. zpomalení růstu cen).
Deflation

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.