Language:


Business Term of the Day for 12 April 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Performance fee

Výkonnostní odměna

Definition
A performance fee is an amount paid to an investment manager if he or she reaches or exceeds a predefined level of returns.
Definice
Výkonnostní odměna je částka placená investičnímu manažerovi, pokud dosáhne nebo přesáhne předem danou úroveň návratnosti.
Example sentence
Finally recognizing that it would face endless criticism and client defections, GoldFund decided to adjust its performance fee policy to better align fund managers’ motivations with the interests of its shareholders.
Příklad použití ve větě
Společnost GoldFund konečně naznala, že by čelila nekonečné kritice a odchodům klientů, a rozhodla se upravit svá pravidla pro výkonnostní odměny, aby lépe sladila motivaci svých fondových manažerů se zájmy svých akcionářů.
Comment
In addition to a performance fee, a Hedge fund manager is normally also paid a management fee that is a fixed percentage (commonly 2%) of the value of assets under management regardless of performance. If the portfolio’s returns exceed a predefined level, commonly termed a Hurdle rate, then the manager is also entitled to a performance fee, which is a more substantial percentage (say 20%) of the gains over this amount. This ensures that the manager is motivated to pursue good performance. In addition, certain funds use high-water mark provisions in their performance fees, which stipulate that a performance fees will only be paid if they continue improving above and beyond previous positive returns.
Poznámka
Kromě výkonnostní odměny je manažerovi hedge fondu také běžně vyplácen poplatek za správu, což je fixní procento (běžně 2%) odměna z hodnoty aktiv v jejich správě bez ohledu na výkon. Pokud návratnost portfolia překročí předem definovanou úroveň, která se obvykle nazývá požadovaná návratnost, tak manažerovi také náleží výkonnostní odměna, což je výraznější procento (řekněme 20 %) z výnosů nad tuto úroveň. To zaručuje, aby byl manažer motivován snažit se o dobrý výsledek. Některé fondy navíc používají pro své výkonnostní odměny ustanovení high-water mark, které stanoví, že jim výkonnostní odměny budou vypláceny, jen pokud budou stále zlepšovat dřívější pozitivní výsledky.
Performance fee

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.