Language:


Business Term of the Day for 12 February 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Silicon Valley

Silicon Valley

Definition
Silicon Valley is a place in the south of San Francisco known as a seat for many of the world’s best known technology companies.
Definice
Silicon Valley je místo na jihu San Francisca, které je známé jako sídlo mnoha nejznámějších světových technologických firem.
Example sentence
By taking part in the pitch competition, we hoped that our startup could attract enough funding to pay for offices in Silicon Valley and then to attract even more capital and potential talent.
Příklad použití ve větě
Doufali jsme, že účastí v soutěži startupů, by náš startup mohl získat dostatek prostředků na to, aby si mohl dovolit kanceláře v Silicon Valley a poté by přilákal ještě více kapitálu i potenciálních talentů.
Comment
The early development of what is today known as Silicon Valley was made possible by the presence and activities of world-renowned Stanford University, which created a tradition of starting its own companies. Later, the same area became an important center for United States Navy research and technology and the area gradually attracted more and more technology companies. In the 1970s, these companies specialized mainly in silicon-based transistors and computer chips. That is how Silicon Valley got its name. Today, most of the world’s largest high-tech companies have operations in Silicon Valley, which also has become a focal point for venture capital firms and funding. This combination of concentrated expertise and money to invest means that Silicon Valley attracts many innovators and start-ups.
Poznámka
Počátky rozvoje místa, které je dnes známé jako Silicon Valley, byly možné díky přítomnosti a aktivitám světově proslulé Standfordské univerzity, která vytvořila tradici zakládání vlastních firem. Později se stejné místo stalo důležitým centrem výzkumu a technologií pro námořnictvo Spojených států a postupně přitahovalo další technologické společnosti. V 70. letech se tyto společnosti zabývaly zejména křemíkovými tranzistory a počítačovými čipy. Díky tomu „křemíkové údolí“ získalo svůj název. Dnes má své pobočky v Silicon Valley většina velkých světových high-tech společností a Silicon Valley se stalo také kontaktním místem pro firmy s venture kapitálem a financování. Kombinace koncentrované expertízy a peněz k investování způsobuje, že Silicon Valley láká mnohé inovátory a startupy.
Silicon Valley

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.