Language:


Business Term of the Day for 12 November 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Tax haven

Daňový ráj

Definition
A tax haven is a country that attracts savers and investors by offering minimal tax rates or perhaps by collecting no taxes whatsoever.
Definice
Daňový ráj je země, která láká střadatele a investory na minimální daňové sazby, případně nevybírá daně vůbec.
Example sentence
French President Emmanuel Macron, who will defend a global tax on tech giants at this weekend's G7 meeting, on Wednesday criticized the “crazy” system that gives firms a “permanent tax haven status”.
Příklad použití ve větě
Francouzský prezident Emmanuel Macron, který bude obhajovat globální zdanění technologických gigantů na víkendovém zasedání G7, ve středu kritizoval „šílený“ systém, který dává firmám „permanentní stav daňového ráje“.
Comment
Many large corporations strive to minimize their tax burdens through various means in order to improve their bottom-line returns. This frequently involves moving one’s tax residence to a location where it can get away with paying lower taxes. Certain countries – usually comparatively small ones – endeavor to attract foreign capital by offering very low or even zero tax rates. These tax havens also typically conduct lower extents of oversight than do other countries, and therefore they may be used also for purposes of Money laundering and other White-collar crimes. The term tax haven should not to be confused with Tax shelter, which is any method that can be used to reduce an entity’s tax burden and may include the use of tax havens as well as personal pension funds and donations to charity.
Poznámka
Řada velkých korporací se snaží různými prostředky minimalizovat své daňové zatížení za účelem zlepšení celkových hospodářských výsledků. To často zahrnuje přesun jejich sídla (daňového domicilu) na místo, kde se spokojí s nižšími daněmi. Některé země – často relativně malé – se snaží přilákat zahraniční kapitál nabídkou velmi nízkých nebo i nulových daňových sazeb. Tyto daňové ráje typicky provádějí kontroly v nižší míře než ostatní země, a proto mohou být využívány i pro účely praní špinavých peněz a další zločiny bílých límečků. Pojem daňový ráj by se neměl zaměňovat s pojmem daňové útočiště, což je jakákoli metoda, kterou lze použít pro snížení daňové zátěže osoby a může zahrnovat využití daňových rájů stejně jako osobní penzijní fondy a dary na charitu.
Tax haven

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.