Language:


Business Term of the Day for 13 February 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Par for the course

Par for the course

Definition
Par for the course is a phrase for something that goes as expected or anticipated.
Definice
Fráze „par for the course“ se v angličtině používá pro něco, co jde podle očekávání nebo předpokladu.
Example sentence
We haven’t seen any big increase in conversions yet as a result our latest campaign, but that’s about par for the course. I’m sure we’ll start to see more of our online visitors become paying customers in the coming days and weeks.
Příklad použití ve větě
Zatím jsme neviděli žádný velký nárůst konverzí v důsledku naší nejnovější kampaně, ale to se dalo čekat. Jsem si jistý, že v nadcházejících dnech a týdnech začneme vídat, jak se z více našich online návštěvníků stávají platící zákazníci.
Comment
This expression originates from golf slang, where par is the expected score for a scratch player, or, simply put, a very good amateur player. In golf, each hole, course, and tournament has a par rating, which is the number of strokes it should take to complete. This rating is based on the distance from the tee to the hole, as well as on such other factors as terrain and obstacles. Players then compete against this score. Those with a low handicap or professionals aim to complete it in fewer strokes, while a high-handicap player attempts to achieve a target number of strokes that is calculated from the par and his or her handicap.
Poznámka
Tento výraz pochází z golfového slangu, kde par je očekávané skóre pro scratch hráče, nebo zjednodušeně velmi dobrého amatéra. V golfu má každá jamka, hřiště a turnaj svůj par, což je počet ran, které by měly být potřeba na jejich zahrání. Toto hodnocení je založeno na vzdálenosti týčka k jamce, a také na dalších faktorech jako je terén a překážky. Hráči následně soutěží proti tomuto skóre. Ti s nízkým hendikepem nebo profesionálové se snaží zahrát s méně údery, zatímco hráči s vysokým hendikepem se snaží dosáhnout cílového počtu úderů vypočítaného podle paru a jejich hendikepu.
Par for the course

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.