Language:


Business Term of the Day for 13 February 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Consumer price index

Index spotřebitelských cen

Definition
A consumer price index (CPI) is an indicator of inflation that measures changes in the cost to households of a fixed basket of consumer goods and services (e.g., food and health care).
Definice
Index spotřebitelských cen je indikátor inflace, který měří změnu v ceně, kterou domácnosti zaplatí za pevný koš spotřebního zboží a služeb (jako jídla a zdravotní péče).
Example sentence
The US consumer price index rose by a seasonally adjusted 0.3% in November, showing growth in demand.
Příklad použití ve větě
Index spotřebitelských cen v USA v listopadu vzrostl o 0,3% po očištění od sezónních vlivů, což ukázalo na nárůst poptávky.
Comment
CPIs are used for such purposes as making cost-of-living adjustments to salaries and social security benefits. CPIs are statistical estimates of changes in the cost of living, but they cannot measure every factor that goes into the cost of living. Goods and services included in a CPI are weighted according to their share of the consumer spending covered by said CPI. A theoretical ideal CPI taking into account all factors is referred to as the cost of living index. The EU uses the Harmonised Indices of Consumer Prices, which differ from the US CPIs in part in the fact that the EU indices endeavor to include rural consumers while the US indices do not.
Poznámka
Indexy spotřebitelských cen jsou používané pro účely jako úpravy platů a sociálních dávek podle úrovně životních nákladů. Indexy spotřebitelských cen jsou statistickými odhady změn životních nákladů, ale nemohou měřit každý faktor, který do životních nákladů zasahuje. Zboží a službám zahrnutým do těchto indexů se přisuzuje váha podle podílu na útratách spotřebitelů pokrytých tímto indexem. Teoreticky ideální index spotřebitelských cen, který zahrnuje všechny náklady, se označuje jako index životních nákladů. EU využívá Harmonizované indexy spotřebitelských cen, které se odlišují od amerických indexů spotřebitelských cen mimo jiné v tom, že evropské indexy se snaží zahrnout venkovské spotřebitele, zatímco americké indexy nikoli.
Consumer price index

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.