Language:


Business Term of the Day for 14 February 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Agribusiness

Zemědělský podnik

Definition
An agribusiness is a company or group of companies operating within industries related to agriculture, including food production, farming, seed supply, machinery production, processing, distribution, logistics and retail.
Definice
Zemědělský podnik je společnost nebo skupina společností, které působí v odvětvích souvisejících se zemědělstvím jako je výroba potravin, obhospodařování půdy, dodávky semen, výroba strojů, zpracování, distribuce, logistika a prodej.
Example sentence
The largest agribusiness in the Czech Republic, founded by the current prime minister, is in a legal dispute with a small farmer, who complains that Agrofert applied nitrogen fertilizers on his organically farmed land.
Příklad použití ve větě
Největší zemědělsky podnik v České republice založen aktuálním předsedou vlády, je v právním sporu s malým zemědělcem, který si stěžuje, že Agrofert aplikoval dusíkatá hnojiva na jeho ekologicky obdělávanou půdu.
Comment
The term agrobusiness is also used synonymously, and both are portmanteaux of the words “agriculture” and “business.” While the term is used rather negatively to refer to corporate farming in contrast with traditional family-owned farms, more generally it emphasizes the interconnectedness of associated sectors along the modern food production value chain. Modern agribusinesses are also significantly increasing the food production. The largest agribusiness in the Czech Republic is Agrofert Holding a.s.
Poznámka
Synonymně se používá termín agrobusiness, oba termíny jsou složeninou slov zemědělství (agriculture) a podnik (business). Zatímco se tento termín používá spíše v negativním slova smyslu k označení velkopodnikového modelu zemědělství v kontrastu s tradičními rodinnými statky, obecně zdůrazňuje propojenost příbuzných sektorů v moderním produkčním potravinářském řetězci. Moderní zemědělské podniky také významným způsobem zvyšují produkci potravin. Největším zemědělským podnikem v České republice je Agrofert Holding a.s.
Agribusiness

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.