Language:


Business Term of the Day for 14 September 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Municipal bond (muni)

Komunální (municipální) dluhopis

Definition
Municipal bonds (munis) are bonds issued by governmental entities below the national level.
Definice
Komunální neboli municipální dluhopisy jsou dluhopisy vydávané státními subjekty na nižší než národní úrovni.
Example sentence
Faced with a deficit and bridges badly in need of repair, the town of Hothswait decided to hold a referendum to let its residents decide whether to issue municipal bonds to cover the costs.
Příklad použití ve větě
Tváří v tvář deficitu a mostům, které nutně potřebovaly opravit, se město Hothswait rozhodlo uspořádat hlasování o tom, jestli vydat municipální dluhopisy a tím pokrýt náklady.
Comment
Munis are issued by local governments to raise funding for such projects as highways, schools, and sewer systems. In most jurisdictions, income from such bonds is exempt from taxes making them an attractive investment. They can be divided into the two most common types: general obligation bonds (which the issuer secures with its power to tax) and revenue bonds (which are secured by specific revenue streams and may not be guaranteed if said revenue stops). As munis are not secured by specific assets, the risk involved in a given issue is established by its issuer’s Credit rating.
Poznámka
Komunální dluhopisy (i v češtině nazývané muni bondy) jsou vydávané místními samosprávami pro získání prostředků na projekty jako dálnice, školy a kanalizace. Ve většině jurisdikcí je příjem z těchto dluhopisů osvobozen od daní, což z nich dělá přitažlivé investice. Je možné je rozdělit na dva nejčastější typy: dluhopisy zajištěné schopností emitenta vybírat daně a příjmové dluhopisy, které jsou zajištěné konkrétními toky příjmů a nemusí být garantovány, pokud tento příjem skončí. Jelikož muni bondy nejsou zajištěny konkrétními aktivy, riziko související s danou emisí se stanoví úvěrovým ratingem emitenta.
Municipal bond (muni)

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.