Language:


Business Term of the Day for 15 April 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Content discovery platform

Platforma pro objevování obsahu

Definition
A content discovery platform consists of software that analyzes internet content and user preferences and then recommends new content to the users.
Definice
Platformu pro objevování obsahu tvoří software, který analyzuje internetový obsah a uživatelské preference a následně uživatelům doporučuje nový obsah.
Example sentence
EyeTee Inc. had to substantially rebuild its content discovery platform in anticipation of upcoming changes in European privacy law.
Příklad použití ve větě
Společnost EyeTee Inc. musela výrazně přestavět svou platformu pro objevování obsahu v očekávání nadcházející Evropského zákona na ochranu soukromí.
Comment
Content discovery platforms provide users with new content they might like. In order to work efficiently, such platforms need extensive data on the particular user’s behavior. These platforms are implemented as a part of the complex environment of social media platforms, search engines, and various other websites and services. To businesses, they represent a potentially useful way of addressing prospective customers who may have a greater interest in a particular product than the average person. Content discovery platforms are also being used in academia, where they help researchers to find new and relevant scientific articles in their specialized fields.
Poznámka
Platformy pro objevování obsahu poskytují uživatelům nový obsah, který se jim může líbit. Na to, aby pracovaly efektivně, potřebují tyto platformy rozsáhlé údaje o chování daných uživatelů. Tyto platformy mohou být implementovány jako součást komplexního prostředí platforem sociálních médií, vyhledávačů, a různých dalších webových stránek a služeb. Pro podniky představují potenciálně užitečný způsob oslovování potenciálních zákazníků, kteří mohou mít vyšší zájem o konkrétní produkt než průměrný člověk. Platformy pro objevování obsahu se také využívají v akademickém prostředí, kde pomáhají výzkumníkům najít nové a relevantní vědecké články v jejich specializovaném oboru.
Content discovery platform

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.