Language:


Business Term of the Day for 15 August 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Cottage industry

Domácký průmysl

Definition
The term cottage industry describes small-scale methods of production that are based at the entrepreneur’s home rather than at a factory.
Definice
Pojem domácký průmysl označuje drobné metody výroby umístěné v domě podnikatele a ne v továrně.
Example sentence
The government has recently invested resources into a fund aimed at helping create cottage industries in remote regions to help alleviate the country’s unemployment problems.
Příklad použití ve větě
Vláda nedávno investovala zdroje do fondu zaměřeném na pomoc ve vytváření domáckého průmyslu v odlehlých oblastech, což by mělo pomoci zlepšit zdejší problémy s nezaměstnaností.
Comment
Although items manufactured in cottage industries can be one-of-a-kind and of high artisanal quality, cottage manufacturers often face significant disadvantages. These craftspeople cannot enjoy the same Economies of scale as do large manufacturers of mass-produced, standardized goods. To alleviate this, some cottage manufacturers combine to form organizations such as cooperatives or they may sell their goods to large-scale distributors who then can more easily transport and market the goods from various small manufacturers.
Poznámka
Ačkoli předměty vyráběné v domáckém průmyslu mohou být unikátní a vysoké řemeslné kvality, domáčtí výrobci často čelí vážným znevýhodněním. Tito řemeslníci nemohou těžit z takových úspor z rozsahu jako velcí výrobci masově vyráběných standardizovaných výrobků. Aby toto zmírnili, někteří domáčtí výrobci spojují síly a tvoří organizace, jako jsou družstva, nebo mohou své zboží prodávat velkým distributorům, kteří mohou následně snadněji přepravovat a uvádět na trh zboží od různých malých výrobců.
Cottage industry

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.