Language:


Business Term of the Day for 15 November 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Collateral

Zástava

Definition
Collateral is assets pledged to a lender by the borrower in order to secure a loan. In case of default, the assets can be seized by the lender to offset the loan.
Definice
Zástava jsou aktiva, která dlužník poskytuje věřiteli pro zajištění půjčky, a která v případě selhání dlužníka může věřitel konfiskovat pro vyrovnání půjčky.
Example sentence
Under the newly proposed regulations, banks would have to set aside billions more in collateral for their derivatives trading.
Příklad použití ve větě
Podle nově navržených předpisů by banky musely odložit další miliardy coby zástavu pro své derivátové obchody.
Comment
A common example of collateral is the house or other real estate purchased with a mortgage loan. If the borrower does not keep up with payments, the lender can foreclose the mortgage and force the sale of the house. Loans requiring collateral (known as secured loans) often have interest rates lower than those for loans without collateral (unsecured loans), e.g. rates on mortgage loans are generally lower than rates on credit cards. The lender’s right to the collateral in case of default is called a Lien.
Poznámka
Obvyklým příkladem zástavy je dům nebo jiná nemovitost koupená na hypoteční úvěr. Pokud dlužník nedodržuje splátky, věřitel může prohlásit hypotéku za propadlou a nařídit prodej domu. Úvěry, které požadují zástavu (známé jako zajištěné úvěry) často mají nižší úrokové sazby, než úvěry bez zajištění (nezajištěné úvěry). Například sazby za hypoteční úvěry jsou obvykle nižší než sazby na kreditních kartách. Právo věřitele na zástavu v případě, že klient nedodrží závazek, se nazývá zástavní právo.
Collateral

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.