Language:


Business Term of the Day for 16 September 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Deceptive advertising

Klamavá reklama

Definition
Deceptive (or false) advertising is a promotional effort intending to influence potential customers by using false and/or misleading claims.
Definice
Klamavá reklama je způsob propagace, který se snaží ovlivnit potenciální zákazníky používáním nepravdivých a/nebo zavádějících tvrzení.
Example sentence
A well-known company producing dairy products had to remove from its labels a deceptive advertising claim that it had been “scientifically proven” that its yogurts help to improve the immune system and digestion.
Příklad použití ve větě
Jedna dobře známá firma vyrábějící mléčné výrobky musela odstranit ze svých obalů klamavé reklamní tvrzení o tom, že je „vědecky prokázáno”, že její jogurty pomáhají zlepšit imunitní systém a zažívání.
Comment
Deceptive or false advertising may take many different forms, including to make untrue claims about the product or service itself or to show a product (in a picture or on television) looking better than it does in reality. Even not mentioning some important facts about a product or service (a well-known example is that of so-called hidden fees), creating false impressions or misleading comparisons with another product, and use such misleading words as “scientifically tested,” “free” or “natural” can be considered false advertisement. A scandal that bursts out upon uncovering false advertisement usually brings a lot of negative publicity and may substantially damage a brand’s reputation. Many jurisdictions have regulations or institutions to control against deceptive advertising.
Poznámka
Klamavá reklama může mít mnoho různých podob. Patří k nim nepravdivá tvrzení o produktu nebo službě samotné nebo lepší vzhled produktu na obrázku nebo v televizi než ve skutečnosti. Dokonce i vynechání některých důležitých informací o produktu nebo službě (známým příkladem jsou tzv. skryté poplatky), vytváření mylného dojmu nebo zavádějící srovnávání s jiným produktem či používání zavádějících slov jako např. „vědecky prokázáno“, „zdarma“ nebo „přírodní“ jsou považovány za klamavou reklamu. Skandál, který vypukne po odhalení klamavé reklamy, s sebou obvykle přináší mnoho negativní publicity a může významně poškodit pověst značky. Většina států má pravidla nebo instituce, která klamavou reklamu postihují.
Deceptive advertising

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.