Language:


Business Term of the Day for 17 February 2021

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Carbon neutrality

Uhlíková neutralita

Definition
Carbon neutrality refers to achieving a balance between the amount of CO2 emitted into the atmosphere and the amount of emissions removed from the atmosphere.
Definice
Uhlíková neutralita znamená dosažení rovnováhy mezi množstvím CO2, které je do atmosféry vypuštěno a množstvím emisí, které je z atmosféry odstraněno.
Example sentence
The Brazzale Group, which is known in the Czech Republic mainly for its La Formaggeria cheese shops, claims to have achieved carbon neutrality by, among other things, planting 1.5 million trees in Brazil.
Příklad použití ve větě
Skupina Brazzale, která je v České republice známá především díky svým sýrárnám La Formaggeria, tvrdí, že dosáhla uhlíkové neutrality mimo jiné vysazením 1,5 milionů stromů v Brazílii.
Comment
A carbon neutral world is the main goal of the Paris Agreement that was adopted by 195 of the worlds’ countries in 2015. A plan termed the European Green Deal is intended to achieve this within Europe. To achieve zero net emissions, carbon emissions must equal the amount of carbon removed from the atmosphere. Carbon emissions are best captured and removed by oceans, forests, and soil. Therefore, one way of moving towards a carbon neutral world is to lower carbon emissions to a level that can be handled by the environment and while supporting the environment’s capacity to do so. Better energy efficiency, use of renewable resources, and clean carbon technologies are some examples of how carbon emissions may be reduced. So-called carbon offsetting is a way of compensating carbon emissions in one sector by savings in yet another. An example of this can be seen in implementing the EU’s Emission Trading Scheme.
Poznámka
Uhlíkově neutrální svět je hlavním cílem Pařížské dohody, která byla přijata 195 zeměmi světa v roce 2015. Plán s názvem Zelená dohoda pro Evropu má tohoto dosáhnout v Evropě. Abychom dosáhli čistých nulových emisí, musí se emise uhlíku rovnat uhlíkovým emisím, které z atmosféry odstraníme. Uhlíkové emise jsou nejlépe zachycovány a odstraňovány oceány, lesy a půdou. Takže jedna z cest k uhlíkově neutrálnímu světu je snížení uhlíkových emisí na úroveň, kterou může příroda zvládnout a podporovat její kapacitu. Vyšší energetická účinnost, používání obnovitelných zdrojů a čisté uhlíkové technologie jsou příklady toho, jak lze emise uhlíku snižovat. Tzv. uhlíková kompenzace je způsob kompenzace emisí z jednoho sektoru úsporami v jiném. Příkladem tohoto je implementace systému obchodování s emisemi v rámci EU.
Carbon neutrality

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.