Language:


Business Term of the Day for 21 October 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Board of directors

Představenstvo, správní rada

Definition
The board of directors is a body of individuals elected to oversee the management of a company on behalf of shareholders.
Definice
Představenstvo je volený orgán složený z osob, které v zájmu akcionářů dohlížejí na vedení společnosti.
Example sentence
She sits on ACME’s board of directors, which recently voted to increase remuneration for all of the company’s executives.
Příklad použití ve větě
Je členkou představenstva společnosti ACME, která nedávno odhlasovala zvýšení odměn všech výkonných ředitelů společnosti.
Comment
Members of the board of directors (the directors) are typically elected at a company’s annual general meeting by shareholders and act as the highest authority within the company. Companies can be structured in either a dual board (or two tier) or unitary board (or one tier) system. Unitary board systems are common in such jurisdictions as the U.S. and U.K., while dual board systems are more common in such countries as Germany and the Czech Republic. Unitary boards are composed of the company’s most senior executives (called inside directors) as well as experts not otherwise involved with the firm (called outside or non-executive directors). Dual board systems divide these into separate boards, with the Management or executive board, comprising the executive directors and conducting everyday management, overseen by the Supervisory board, comprising non-executive directors. The exact composition and powers of the board (as it is often called) are usually defined in the company’s Bylaws or articles of association, depending on the jurisdiction.
Poznámka
Členy představenstva (tj. ředitele) obvykle volí akcionáři na výroční valné hromadě a tito jsou nejvyšším vedením společnosti. Společnosti mohou být strukturovány s monistickým nebo dualistickým systémem. Monistické systémy jsou obvyklé v jurisdikcích USA a Velké Británie, zatímco dualistické systémy jsou obvyklejší v zemích jako Německo nebo Česká Republika. Vedoucí orgán v monistickém systému se nazývá správní rada a sestává jak z nejvyšších výkonných ředitelů společnosti (nazývaných vnitřní ředitelé), tak z expertů, kteří jinak s firmou nesouvisí (tzv. vnější nebo nevýkonní ředitelé). Dualistické systémy je rozdělují do dvou orgánů: představenstva, které zahrnuje výkonné ředitele a provádí každodenní správu, a správní rady, která na činnosti představenstva dohlíží a sestává z nevýkonných ředitelů. Přesné složení a pravomoci představenstva se obvykle definuje ve stanovách.
Board of directors

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.