Language:


Business Term of the Day for 22 February 2021

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Recycling code

Recyklační symbol

Definition
A recycling code usually consists of the universal recycling symbol of chasing arrows along with numbers and/or letters indicating from what kind of material an item is made.
Definice
Recyklační kód se obvykle sestává z univerzálního recyklačního symbolu „honících se“ šipek a z čísel a/nebo písmen, která identifikují, z jakého druhu materiálu je daná věc vyrobená.
Example sentence
Despite the fact that recycling codes on plastic items were originally introduced to simplify recycling, in the U.S.A. only about 8% of plastic waste gets recycled today.
Příklad použití ve větě
Navzdory tomu, že recyklační symboly na plastových předmětech byly původně zavedeny proto, aby usnadnily recyklaci, ve Spojených státech se dnes recykluje jen asi 8 % plastového odpadu.
Comment
We know these symbols mostly from plastic wrappings, but there are recycling codes also for glass, paper, metals, woods, textiles, and other materials. For each of these categories there is a chasing-arrows symbol with specific numbers and/or letters, such as 01 and PET or PETE for plastic bottles and other items made of polyethylene terephtalate. These symbols were developed to simplify recycling activities by identifying from which material an item is made or what is the prevailing material in the case of a composite material. The symbol does not in and of itself mean, however, that the item is recyclable nor that it comes from recycled material, which is what many consumers think and what confuses them. There is no wholly unified system of codes across countries. Within the EU, a list in use is defined by the European Commission.
Poznámka
Tyto symboly známe je především z plastových obalů, nicméně svůj recyklační symbol má i sklo, papír, kovy, dřevo, textilie a další materiály. Recyklační symbol každé z těchto kategorií obsahuje symbol „honících se“ šipek a číselné a/nebo písmenné označení jako například 01 a PET nebo PETE, které je na plastových lahvích a jiných předmětech z polyethylentereftalátu. Tyto symboly byly zavedeny proto, aby usnadnily recyklaci pomocí identifikace toho, z jakého materiálu je daná věc vyrobená nebo jaký materiál převládá v případě kompozitního materiálu. Samotné označení nicméně neznamená, že daná položka je recyklovatelná ani že pochází z recyklovaného materiálu, což si mnoho spotřebitelů myslí a mate je to. Systém symbolů není zcela jednotný ve všech zemích, v EU se například používá seznam definovaný Evropskou komisí.
Recycling code

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.