Language:


Business Term of the Day for 22 October 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

High-level

Vysoká úroveň

Definition
The term “high-level” (or “at a high level)” refers to activities, operations, structures, systems, and other aspects that are abstract, general, and non-specific.
Definice
Termín vysoká úroveň nebo vysokoúrovňový označuje činnosti, operace, struktury, systémy a další aspekty, které jsou abstraktní, obecné a nekonkrétní.
Example sentence
The office manager crossed out most of the text in my draft document, explaining that such details are not suited to the type of high-level document I had been tasked to prepare.
Příklad použití ve větě
Manažerka kanceláře vyškrtla většinu textu z mého návrhu a vysvětlila mi, že takové detaily nepatří do vysokoúrovňového dokumentu, který jsem měl připravit.
Comment
“High level” is contrasted with “low level,” which deals with detailed specifics of individual components of a high-level system. Although this distinction may be somewhat nebulous and context-dependent, it is widely used in such various fields as computing (high-level vs. low-level software and programming languages) and biology (high-level vs. low-level processes and features). The distinction is also frequently used in business, as it is convenient to distinguish between high-level and low-level processes, documentation, and business plans. High-level tends to be associated with strategy and top management, low-level with execution.
Poznámka
Termín vysoká úroveň bývá dáván do protikladu k nízké úrovni, která se zabývá konkrétními podrobnostmi jednotlivých složek systému vysoké úrovně. Ačkoli toto rozlišení může být poněkud nejasné a závislé na kontextu, běžně se používá v různých oblastech jako je výpočetní technika (vyšší nebo vysokoúrovňový a nižší nebo nízkoúrovňový software nebo programovací jazyk) a biologie (vysokoúrovňové a nízkoúrovňové procesy a jevy). Toto rozlišení se také často používá v businessu, jelikož je užitečné rozlišovat vysokoúrovňové a nízkoúrovňové procesy, dokumentaci a podnikatelské plány. Termín vysokoúrovňový je obvykle spojován se strategií a top managementem, nízkoúrovňový s běžným managementem. 
High-level

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.