Language:


Business Term of the Day for 23 February 2021

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Customer-to-customer (C2C)

Customer-to-customer (C2C)

Definition
The term C2C refers to transactions or marketing among customers without the direct mediation of a business.
Definice
Termín C2C označuje transakce nebo marketing mezi zákazníky bez přímého zprostředkování podniku.
Example sentence
James Novak predicts that C2C sales will comprise a larger and larger proportion of overall sales as increasingly sophisticated consumers look for bargains by cutting out the middle man.
Příklad použití ve větě
James Novak předvídá, že C2C tržby budou tvořit stále větší podíl celkových tržeb, jak stále sofistikovanější spotřebitelé hledají výhodné obchody odstřihnutím prostředníků.
Comment
Common examples of C2C markets include classified ads (e.g., in newspapers or on such online sites as Craigslist) and online auction sites (e.g., eBay). In these cases the business hosting the market acts as an intermediary for the transaction and charges a fee for this service but is not directly involved in the transaction. Also known as consumer-to-consumer or peer-to-peer, the term is generally presented in contrast to such models as Business-to-consumer (B2C) and Business-to-business (B2B). Businesses may try to promote C2C marketing through such means as encouraging customers to share experiences with their products through social media.
Poznámka
Obvyklé příklady C2C trhů zahrnují inzeráty (např. v novinách nebo na stránkách jako Craigslist) a onlinové aukční stránky (např. eBay). V těchto případech podnik, který hostí trh, jedná jako prostředník pro transakce a účtuje si za tuto službu poplatek, ale není přímo zapojen do transakcí. Označuje se také jako consumer-to-consumer nebo peer-to-peer, tento termín se obvykle prezentuje oproti modelům jako business-to-consumer (B2C) business-to-business (B2B). Podniky se mohou snažit propagovat C2C marketing například prostřednictvím vybízení zákazníků, aby sdíleli své zkušenosti s jejich produkty prostřednictvím sociálních médií.
Customer-to-customer (C2C)

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.