Language:


Business Term of the Day for 23 March 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Zero hunger

Konec hladu

Definition
Zero hunger is one of the so-called UN Sustainable Development Goals (SDGs), and its aim is to change the way the production and distribution of food operate so that hunger and undernourishment can be eliminated.
Definice
Konec hladu je jeden z tzv. Cílů udržitelného rozvoje OSN, jehož záměrem je změnit způsob, jakým funguje produkce a distribuce potravin tak, aby byl vymýcen hlad a podvýživa.
Example sentence
Zero hunger is the short-form name for SDG 2, which is “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.”
Příklad použití ve větě
Konec hladu je zkratka pro druhý cíl udržitelného rozvoje OSN, který zní: „Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství.”
Comment
Agriculture is still the largest employer in the world, and it is necessary to think how it can be effectively used to feed the growing world population. In poor countries where agriculture is still the main source of food and family income, the results of climate change and rapid environmental degradation are experienced very severely. The aims associated with this SDG include to support small farmers through access to resources and knowledge, promote sustainable production, and reduce food waste. These steps and others should contribute to the overall goal of ending hunger by 2030.
Poznámka
Zemědělství je zatím stále největším světovým zaměstnavatelem a je tedy nutné přemýšlet nad tím, jak efektivně hospodařit, aby bylo možné nakrmit rostoucí světovou populaci. V chudých zemích, kde je zemědělství stále hlavním zdrojem jídla i rodinných příjmů, jsou dopady změny klimatu a environmentální degradace pociťovány velmi krutě. Cíle, které jsou spojeny s tímto druhým zahrnují zejména podporu malých zemědělců skrze přístup ke zdrojům a znalostem, podpora udržitelné produkce a omezení plýtvání jídlem. Tyto kroky a další kroky by měly přispět k celkovému cíli vymýtit hlad do roku 2030.
Zero hunger

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.