Language:


Business Term of the Day for 25 March 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Self-quarantine

Karanténa

Definition
Self-quarantine is a disease-containing measure intended for people who may or may not yet be sick but who potentially might have interacted with somebody who is carrying the pathogen for the disease. These people are asked to stay home for some period of time until it is clear that they are not likely to be carrying the pathogen.
Definice
Karanténa je opatření k zastavení šíření nemoci určené pro lidi, kteří zatím nemusí být nemocní, ale mohli se potenciálně setkat s někým, kdo nositelem patogenu nemoci je. Po těchto lidech se žádá, aby po určitou dobu zůstali doma, než se prokáže, že pravděpodobně nositeli patogenu nejsou.
Example sentence
The government ordered a two-week self-quarantine for everybody who had returned from a foreign country where the coronavirus infection was proven.
Příklad použití ve větě
Vláda nařídila čtrnáctidenní karanténu každému, kdo se vrátil ze země, kde byla prokázána nákaza koronavirem.
Comment
In addition to staying at home, there might be many other instructions for people in self-quarantine.  When isolation measures are used to avoid further dissemination of viruses that spread through human contact and/or droplets, people in self-quarantine should typically avoid contact with other family members, as well as with other people and pets as much as possible, use a separate bathroom if possible, wear a mask when contact with somebody else is necessary, use disinfection, and cover their noses and mouths when coughing or sneezing. The aim of such measures is to slow the spread of the pathogen and flatten the so-called epidemic curve.
Poznámka
Kromě toho, že lidé v karanténě zůstávají doma, může jim být doporučeno dodržovat i mnoho jiných opatření. Pokud jsou izolační opatření používána k tomu, aby bylo zamezeno diseminaci virů, které se šíří lidským kontaktem a/nebo kapénkami, měli by lidé v karanténě maximálně omezit kontakt se členy rodiny, s ostatními lidmi i se zvířaty, používat oddělenou koupelnu, pokud to je možné; nosit roušku, když je kontakt s jiným člověkem nezbytný, používat desinfekci a zakrývat si ústa a nos při kašli nebo kýchání. Cílem těchto opatření je zpomalit šíření patogenu a zploštit tzv. epidemickou křivku.
Self-quarantine

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.