Language:


Business Term of the Day for 26 March 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Bailout

Bailout

Definition
In business, a bailout is the act of rescuing a company or other entity from financial distress.
Definice
V podnikání termín bailout označuje záchranu společnosti nebo jiné osoby před finančními potížemi.
Example sentence
Critics claim that rather than preventing further difficulties the government’s bailout of ACME encouraged even more risky behavior by protecting it from the consequences of its actions.
Příklad použití ve větě
Kritici tvrdí, že namísto toho, aby státní bailout společnosti ACME zabránil dalším potížím, povzbudil rizikovější chování tím, že ji ochránil před důsledky jejích činů.
Comment
Bailouts are provided to prevent the failure of a business or country from spreading financial difficulties to other areas and organizations. Financial support is provided through such means as cash, loans, and purchase of troubled assets. Bailouts may be offered by companies who see an opportunity to acquire the failing business’s assets at advantageous prices as well as by governments who see the failure as presenting too great a risk to the economy. Governments may designate certain companies as being Too big to fail (e.g., banks underlying the financial system) or otherwise essential (e.g., airlines ensuring transport) and so requiring support in the event of potential bankruptcy. The term derives from the act of saving a sinking boat by removing water.
Poznámka
Bailouty jsou poskytovány, aby selhání podniku nebo země nerozšířilo finanční obtíže do dalších oblastí a organizací. Finanční podpora se poskytuje například pomocí hotovosti, půjček nebo koupě problematických aktiv. Bailouty mohou poskytovat společnosti, které vidí příležitost získat aktiva selhávajícího podniku za výhodné ceny, nebo státem, který selhání považuje za příliš velké riziko pro ekonomiku. Státy mohou určit, že některé společnosti jsou příliš velké na bankrot (např. banky, na kterých stojí finanční systém) nebo jinak zásadní (např. aerolinky, které zajišťují dopravu), takže potřebují podporu v případě potenciálního bankrotu. Termín pochází z anglického výrazu pro vylévání vody z lodi, aby se zabránilo jejímu potopení.
Bailout

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.