Language:


Business Term of the Day for 3 December 2018

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Regulatory compliance

Dodržování právních předpisů

Definition
Regulatory compliance is the effort to fulfil all of an organization’s legal obligations.
Definice
Dodržování právních předpisů je snaha splnit všechny právní povinnosti organizace.
Example sentence
In early 2018, GoldBank sent all its clients a form to complete so that the bank could stay ahead of the
EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) requirements and ensure its future regulatory compliance.
Příklad použití ve větě
Již na začátku roku 2018 společnost GoldBank poslala všem svým klientům formulář k vyplnění, aby banka získala náskok před požadavky GDPR a zajistila své budoucí dodržování právních předpisů.
Comment
To maintain regulatory compliance, an organization needs to follow and adjust to all newly issued laws and regulations pertaining to it and its business within the relevant jurisdiction(s). While it may be relatively easy to keep track of the regulations pertinent to a small firm, a large multi-national company with businesses spanning over several industries typically requires a dedicated regulatory compliance team to ensure that the company does not break any laws. Because the compliance function is especially important in such highly regulated industries as financial services and pharmaceuticals development and production, companies in such segments are likely to have chief compliance officers, which position may even be at board level in the Organizational chart.
Poznámka
Aby organizace zajistila průběžné dodržování právních předpisů, musí sledovat všechny nově vydané právní předpisy, které se týkají této organizace a jejího podnikání v příslušné jurisdikci (nebo jurisdikcích) a přizpůsobovat se jim. Zatímco udržet si přehled o předpisech platných pro malou firmu může být snadné, velká nadnárodní společnost s podnikáním, které zahrnuje více odvětví, obvykle vyžaduje specializovaný tým zajišťující dodržování právních předpisů, který zajistí, že společnost neporuší žádné zákony. Protože funkce compliance je obzvláště důležitá ve vysoce regulovaných odvětvích jako jsou finanční služby a farmaceutický vývoj a výroba, společnosti v těchto segmentech zpravidla mívají pozici vedoucího dodržování předpisů, a tato funkce může být v organizačním schématu i na úrovni představenstva.
Regulatory compliance

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.