Language:


Business Term of the Day for 3 March 2021

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Business-to-business (B2B)

Business-to-business (B2B)

Definition
The term B2B refers to transactions or marketing among companies without involving individual consumers.
Definice
Termín B2B označuje transakce nebo marketing mezi společnostmi, které nezahrnují jednotlivé spotřebitele.
Example sentence
ACME reported that it was getting out of retail stores in order to focus more of its efforts on growing revenue from B2B sales.
Příklad použití ve větě
Společnost ACME oznámila, že se stahuje z maloobchodů, aby se mohla více soustředit na svoje úsilí posilování tržeb z B2B prodejů.
Comment
Examples of B2B transactions include those along a Supply chain such as between producers and wholesalers and then between wholesalers and retailers. The term also comprises the purchasing of materials and services necessary for a business’s operations (e.g., raw materials and accounting). It is generally presented in contrast to such models as Business-to-consumer (B2C) and Customer-to-customer (C2C). Planning B2B marketing campaigns may involve strategies other than those for B2C campaigns. Whereas a B2C campaign may focus on creating emotional connections to a product, a B2B campaign may rather place emphasis on product value.
Poznámka
Příklady B2B transakcí zahrnují transakce provedené v rámci dodavatelského řetězce, například mezi producenty a velkoobchodníky, a následně mezi velkoobchodníky a maloobchodníky. Tento termín také zahrnuje nákupy materiálů a služeb, které podniky potřebují pro svůj provoz, např. surovin a účetnictví. Obecně se prezentuje v kontrastu s modely jako business-to-consumer (B2C) customer-to-customer (C2C). Plánování B2B marketingových kampaní může zahrnovat odlišné strategie než u B2C kampaní. B2C kampaně se mohou zaměřovat na vytváření citových vazeb k produktu, zatímco B2B kampaň může místo toho klást větší důraz na hodnotu produktu.
Business-to-business (B2B)

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.