Language:


Business Term of the Day for 6 December 2018

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Compliance-ready

Připraven na dodržování předpisů

Definition
An organization, organizational unit, process, product, or some other element is compliance-ready when it fulfils all the requirements of an anticipated law or other regulation before such measure becomes effective.
Definice
Organizace, organizační jednotka, proces, produkt, nebo jiný prvek je připraven na dodržování předpisů když splňuje požadavky očekávaného zákona nebo jiného předpisu předtím, než takové opatření nabyde účinnosti.
Example sentence
Due to the early personal data audit, GoldBank was compliance-ready for Europe’s new General Data Protection Regulation as early as January 2018.
Příklad použití ve větě
Díky včasnému auditu osobních dat byla společnost GoldBank připravena na dodržování předpisů nového evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů již v lednu 2018.
Comment
In order to be compliance-ready, an organization must closely monitor forthcoming laws, regulations, and binding standards, verify what it needs to change in order to fulfil any new requirements, and then make those changes in a timely manner before the regulation becomes effective. An organization also must continuously ensure that the organization’s members are not transgressing any valid regulations. In addition to avoiding any legal repercussions, there are additional benefits to compliance readiness, such as to prevent a public relations scandal as a result of breaking the law.
Poznámka
Aby byla organizace připravena na dodržování předpisů, musí pozorně monitorovat nadcházející zákony, předpisy a závazné standardy, ověřovat co musí změnit pro splnění případných nových požadavků, a následně tyto změny implementovat včas, než předpis nabyde účinnosti. Organizace musí také průběžně zajišťovat, že její členové neporušují žádné platné předpisy. Připravenost na dodržování předpisů má další výhody, kromě toho, že se organizace vyhne právním dopadům, jako prevence skandálu ve vztazích s veřejností v důsledku porušení zákona.
Compliance-ready

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.