Language:


Business Term of the Day for 6 February 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Bleeding edge technology

Bleeding edge technologie

Definition
A bleeding edge technology is one so new that it is risky to implement and use.
Definice
Bleeding edge technologie jsou tak nové, že je riskantní je zavádět a používat.
Example sentence
In developing its software, TransHab uses bleeding edge technologies to ensure that our clients always stay ahead of the game.
Příklad použití ve větě
Při vývoji svého softwaru společnost TransHab využívá bleeding edge technologie, aby zajistila, že naši klienti vždy budou o krok napřed.
Comment
“Bleeding edge” is commonly used as an intensifier to describe something going even beyond the safer but still very advanced cutting edge, leading edge, and state-of-the-art technologies. The risks presented by newly developed, not wholly tested technologies relate to the risks accepted by Early adopters. There also are advantages, of course, in adopting the newest technology and developing an expertise in using it before competitors do.
Poznámka
„Bleeding edge“ se běžně používá pro popis něčeho, co je ještě silnější než bezpečnější, ale i tak velmi porkočilé špičkové, přední a nejmodernější technologie. Rizika, která představují nově vyvinuté a ne zcela otestované technologie, souvisí s riziky, která přijímají časní osvojitelé. Adoptování nejnovější technologie a získání expertizy dříve než konkurence má však samozřejmě také své výhody.
Bleeding edge technology

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.