Language:


Business Term of the Day for 7 December 2018

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

C-suite

C-suite

Definition
A corporation’s chief officers are collectively referred to as the C-suite.
Definice
Ředitelům korporace se kolektivně říká C-suite.
Example sentence
“Based on our analysis of C-suite executives’ responses (…) we conservatively estimate that capital reallocation toward this new winner-take-most business model could approach USD 1.2 trillion in the next two to three years (…).” Source: Insights from the 19th Global C-suite Study IBM Institute for Business Value
Příklad použití ve větě
„Na základě naší analýzy odpovědí výkonných manažerů z C-suite (…) konzervativně odhadujeme, že kapitálová realokace směrem k tomuto novému obchodnímu modelu, kde vítěz bere téměř vše, by se v příštích dvou nebo třech letech mohla blížit 1,2 bilionu USD (…).“ Zdroj: Insights from the 19th Global C-suite Study IBM Institute for Business Value
Comment
The C-suite, or C-level, is named after the initial letter of C*O positions. These commonly include chief executive officer (CEO), chief financial officer (CFO), chief operations officer (COO), chief business development officer (CBDO), chief marketing officer (CMO), chief information officer (CIO), and others. Of course, not all businesses have all these positions, and some may have additional such chief positions or use different titles for functionally analogous roles. The term is used concurrently for the job positions, the people in those roles, and also the physical space they use (e.g. a floor in an office building where the top executives have their offices).
Poznámka
C-suite, neboli C-level, se nazývá podle počátečního písmene funkcí C*O. Ty běžně zahrnují generálního ředitele (CEO), finančního ředitele (CFO), provozního ředitele (COO), ředitele rozvoje podnikání (CBDO), marketingového ředitele (CMO), informačního ředitele (CIO) a další. Samozřejmě ne všechny podniky mají všechny tyto pozice, a některé mohou mít další obdobné pozice nebo mohou používat jiné tituly pro funkčně obdobné role. Tento termín se používá současně pro pozice, lidi v těchto rolích, a také pro fyzický prostor, který využívají (např. patro v kancelářské budově, kde mají vrchní ředitelé své kanceláře).
C-suite

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.