Language:


Business Term of the Day for 7 June 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Omnichannel

Omnichannel

Definition
Omnichannel refers to using various communication and/or selling channels simultaneously to enhance user experience and convenience.
Definice
Omnichannel označuje využívání různých komunikačních a/nebo prodejních kanálů současně za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a pohodlí.
Example sentence
BigVid’s omnichannel entertainment system allows its users to consume their favorite media at home, in the car, and on mobile, keeping track of where they leave off and continuing when they return to any of the designated devices.
Příklad použití ve větě
Omnikanálový zábavní systém BigVid umožňuje uživatelům konzumovat jejich oblíbená média doma, v autě i na mobilních zařízeních, a udržuje přehled o tom, kde skončili, a naváže, když se vrátí ke kterémukoli z definovaných zařízení.
Comment
Omnichannel approaches are used typically in marketing, retail, telecommunications, financial services, and health care. It is an expansion and continuation of multichannel, which also uses several channels. The defining difference is that omnichannel interconnects the multiple channels, which are designed to be used even concurrently. An omnichannel marketing campaign, for example, might reach the target customer via his or her desktop computer, mobile phone, on the street, and in other media, doing so not just with repeated advertisements but with interrelated communication messages tailored to work in concert for maximum user engagement. An omnichannel retail concept, meanwhile, would engage the buyer using e-commerce as well as Brick-and-mortar channels to provide a seamless experience.
Poznámka
Omnikanálové přístupy se typicky používají v marketingu, retailu, telekomunikacích, finančních službách a zdravotnictví. Jde o rozšíření a pokračování multichannelu, který také využívá více kanálů. Rozhodujícím rozdílem je to, že omnichannel propojuje různé kanály, které jsou navržené tak, aby mohly být využívány současně. Například omnikanálová marketingová kampaň může oslovit cílové zákazníky na desktopu, na mobilním telefonu, na ulici a v dalších médiích, a to nejen opakovanými reklamami, ale tak, že všechny společně provázané komunikační sdělení jsou navržená tak, aby společně maximálně angažovaly uživatele. Zatímco omnikanálový retailový koncept by mohl angažovat kupujícího propojením kanálů elektronického obchodování i kamenných obchodů a poskytovat tak bezproblémovou zkušenost.
Omnichannel

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.