Language:


Business Term of the Day for 7 October 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Acquisition target

Cíl akvizice

Definition
An acquisition target is a business or part thereof which is about to be or was just acquired by another company.
Definice
Cíl akvizice je podnik nebo jeho část, která má být koupena nebo právě byla koupena jinou společností.
Example sentence
After months of watching ABC Books as a possible acquisition target, its P/E ratio finally has decreased into a range that we find attractive.
Příklad použití ve větě
Po mnoha měsících, kdy jsme sledovali společnost ABC Books coby možný cíl akvizice, konečně poklesl její P/E poměr do rozmezí, které považujeme za atraktivní.
Comment
Acquirers must carefully select an acquisition target based upon such factors as the target company’s size, scope of activities, and geographical location, and also take care in approaching and negotiating the acquisition. External consultants are oftentimes hired to oversee an acquisition and intermediate contact between the (potential) acquirer and the acquisition target. Would-be acquirers will try to avoid getting into a Bidding war with other bidders over the acquisition target, whereas the owners of a company that is an acquisition target will want to get the best price possible or may not want the company to be acquired at all. In some cases, a company will make itself an acquisition target because it is looking for a Strategic investor.
Poznámka
Nabyvatel musí pečlivě vybírat cíl akvizice na základě faktorů jako je velikost, záběr činností nebo zeměpisná poloha podniku, a také pozorně k akvizici přistupovat a vyjednávat. V mnoha případech jsou najímání externí konzultanti, aby nad akvizicí dohlíželi a zprostředkovávali kontakt mezi (potenciálním) nabyvatelem a cílem akvizice. Potenciální nabyvatel se snaží vyhnout se předhánění se v nabídkách s jinými potenciálními zájemci, zatímco vlastníci podniku, který je cílem akvizice, chtějí získat co nejlepší cenu, případně vůbec nechtějí, aby byl podnik prodán. V některých případech je v zájmu podniku, aby se stal cílem akvizice, protože hledá strategického investora.
Acquisition target

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.