Language:


Business Term of the Day for 8 February 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Function on demand

Funkce na požádání

Definition
A function on demand is a feature that is present within a product or service but inactive and can be activated when the user and/or customer want, typically at an additional charge.
Definice
Funkce na požádání je funkce, která je v produktu nebo službě přítomná, ale neaktivní, a lze ji aktivovat, když uživatel a/nebo zákazník chce, typicky za příplatek.
Example sentence
Voltic’s stock price jumped up sharply after the electric car manufacturer announced it will provide a new-generation autopilot as a function on demand.
Příklad použití ve větě
Ceny akcií společnosti Voltic zaznamenaly prudký nárůst poté, co tento výrobce elektromobilů oznámil, že bude nabízet autopilota nové generace jako funkci na požádání.
Comment
Function on demand is an up-and-coming trend in such various industries as automotive, mobile communications, and software. This principle can be applied to a product or service that is operated by software, allows over-the-air updates, and, of course, is designed to enable such optional features in the first place. In practice, the user can request to activate an additional feature (such as autopilot in a car, or a higher data plan on one’s mobile), and it is then activated remotely through an update.
Poznámka
Funkce na požádání je rostoucí trend v různých odvětvích, jako například automobilovém průmyslu, mobilních komunikacích a softwaru. Tento princip lze aplikovat na produkt nebo službu, která je ovládaná softwarem, umožňuje bezdrátové aktualizace, a samozřejmě která je navržena, aby vůbec takové volitelné funkce umožnila. V praxi může uživatel požádat o aktivaci takové funkce (například autopilota ve voze nebo vyšší datový plán na mobilu) a následně je aktivuje vzdáleně pomocí aktualizace.
Function on demand

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.