Language:


Business Term of the Day for 9 April 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Framework agreement

Rámcová dohoda

Definition
A framework agreement is an agreement specifying general principles that will apply to future agreements.
Definice
Rámcová dohoda je dohoda, která uvádí obecné zásady, které budou platit pro budoucí smlouvy.
Example sentence
Even though the meeting did not end with a sales contract signed, we do have a framework agreement and the details will be resolved by our respective legal departments.
Příklad použití ve větě
Ačkoli schůzka neskončila uzavřením prodejní smlouvy, máme rámcovou dohodu, a detaily dohodnou naše příslušná právní oddělení.
Comment
Framework agreements are commonly used in public procurement between suppliers and contracting authorities. In such case, a framework agreement is similar to a blanket order and specifies general terms and conditions for the long-term cooperation. Individual deliveries are then specified in sales orders. In other cases, a framework agreement may specify only a general intention to cooperate and to fill in specific terms at a later date. A framework agreement is usually stronger, however, than a letter of intent or a Memorandum of understanding.
Poznámka
Rámcové dohody se běžně používají ve veřejných zakázkách mezi dodavateli a zadavateli zakázek. V takovém případě se rámcová dohoda podobá paušální objednávce a uvádí obecné podmínky pro dlouhodobou spolupráci, a jednotlivé zakázky se následně specifikují v jednotlivých prodejních objednávkách. V jiných případech může rámcová dohoda vyjadřovat jen obecný úmysl spolupracovat a doplnit konkrétní podmínky později. Rámcová dohoda je však obvykle silnější než prohlášení o záměru nebo memorandum o porozumění.
Framework agreement

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.