Language:


Business Term of the Day for 9 July 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Growth model

Růstový model

Definition
A company’s growth model is its medium- or long-term plan for expanding its business.
Definice
Růstový model společnosti je její střednědobý nebo dlouhodobý plán na rozšiřování jejího podnikání.
Example sentence
Surf&Turf reached another milestone in its growth model, having opened its first offshore fish farm in Southeast Asia.
Příklad použití ve větě
Společnost Surf&Turf dosáhla dalšího milníku svého růstového modelu otevřením své první pobřežní rybí farmy v jihovýchodní Asii.
Comment
Practically every company will have a different growth model, based upon its business concept, Positioning, and strategy. In essence, however, to continue growing, a company must expand the number of customers it serves and the volume of orders per customer while retaining its existing customers. Growth models are of course more detailed than this, specifying what strategies to pursue for expanding the numbers of prospective clients addressed, increasing their conversion rate, maximizing benefits from word of mouth advertising, improving customer experience, and various other steps.
Poznámka
Prakticky každá společnost bude mít odlišný růstový model na základě svého podnikatelského konceptu, pozice a strategie. V zásadě však rostoucí společnost musí rozšířit počet zákazníků, které obsluhuje, a objem objednávek na zákazníka, a zároveň si udržet stávající zákazníky. Růstové modely jsou samozřejmě detailnější. Uvádějí, které strategie má sledovat, aby navýšila počet oslovených potenciálních klientů, zvýšila jejich míru konverze, maximalizovala přínosy z ústní reklamy, zlepšila zákaznickou zkušenost, a různé další kroky.
Growth model

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.