Language:


O společnosti English Editorial Services

O kompaniji

«English Editorial Services» je društvo sa ograničenim jemstvom locirano u Brnu, Republika Češka. Djelujući putem interneta, opredijelili smo se za globalno poslovanje bez granica. Naše primarno poslovanje je na standardnom američkom engleskom jeziku, iako također radimo saglasno standardima jezičke prakse u UK. Naši lektori saradnici posjeduju iskustvo primjereno kako uređivanju tekstova, tako i poslovanju.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.