Language:


O společnosti English Editorial Services

Naša misija i naš moto

Iako danas većina međunarodnih poslovnih stručnjaka govore engleski jezik, izrada reprezentativnih dokumenata na engleskom jeziku je izazov. Uvjereni smo da ti stručnjaci uopšteno govoreći, znaju šta žele i trebaju da saopšte. Oni možda ne trebaju skupu firmu za javne odnose radi oblikovanja svake njihove poruke, ali ponekad im je potrebna pomoć u finalizaciji interno sačinjenih dokumenata namijenjenih eksternoj publici. «English Editorial Services» je tu da pomogne.

Naša misija je pružanje pomoći međunarodnim preduzećima i organizacijama svih veličina, da na pravilnom i jasnom engleskom jeziku komuniciraju sa svojom ciljnom publikom. U cilju unapređenja stručnjaka klijentove vlastite organizacije, mi na profesionalan, ekonomičan, praktičan, brz i siguran način pružamo usluge korekture, lekture i pisanja na engleskom jeziku.

«English Editorial Services» je osnovana i djeluje na pretpostavci i uvjerenju, da naši klijenti mogu i trebaju maksimalno iskoristi svoje stalno zaposlene stručnjake. Naš cilj je da vam pružimo pomoć u unapređenju vaših vlastitih kreativnih resursa. Bilo da se radi o jednostavnom memorandumu, knjizi ili o nečemu između to dvoje, vaša poruka će biti prenesena jasno, pravilno i učinkovito.

Naš moto: Vaša poruka je važna. Vaš imidž je dragocjen. Vi znate šta želite reći. Mi Vam pomažemo da to kažete.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.