Language:


Mi smo međunarodni specijalisti za investiciona istraživanja.

Profesionalni analitičar (novčanih) plasmana i direktor za istraživanje te lektor, osnivač «English Editorial Services» Gale A. Kirking može pomoći brokerskim kućama i bankama u izradi studija plasmana za zahtjevno tržište SAD-a.

Sofisticirani institucionalni investitori u SAD-u su izbirljivi. Oni si to mogu dopustiti. Brokerske kuće ih svakodnevno obasipaju studijama, a oni proučavaju samo najbolje. Menadžeri kapitala neće odabrati studije koje smatraju preglomaznim za čitanje, nerazumljivim ili nepouzdanim. Pored lektorskih nedostataka, Kirking ukazuje na još neke probleme koji obično slabe studije plasmana te iritiraju menadžere kapitala:

  • Interna nekonzistentnost – Na primjer, informacija prezentirana na petoj stranici analize dioničkog kapitala se možda ne slaže sa informacijom koja se pojavljuje na stranici br. 12. Sažetak ne mora u potpunosti biti saglasan sa kompletnim izvještajem. Pretpostavke ne moraju biti konzistentne sa zaključcima. Iskazi i brojke u tekstu se ne moraju podudarati sa podacima prikazanim u pratećim prilozima ili finansijskim dodatcima.
  • Nedostatak informacija ili ključnih argumenata – Ukoliko se čini da je analitičar vršio preskoke u zaključivanju, moguće je da je tabelarni dio analize temeljito obrađen, ali je propušteno u zaključnom dijelu navesti dovoljno informacija koje bi uvjerile čitaoca u prihvatanje iste. Naravno, moguće je da je analitičar u stvari izveo neodrživ zaključak.
  • Procjene i analize koje nisu u skladu sa teorijom finansijske opravdanosti – Primjeri uključuju nerealne i neprikladne stope rasta i diskontne stope, finansijske pokazatelje koji su nekorektno definisani ili protumačeni, kao i usporedne indekse cijena i čiste dobiti koji su nedovoljno potkrijepljeni referencama relativne rentabilnosti, stopa rasta i faktora rizika.
  • Irelevantne informacije ili diskusije – Sadržaj neke analize treba doprinijeti procjeni, preporuci i odluci klijenta o plasmanu (investiciji). Ako to ne čini, onda je ista irelevantna i izaziva pometnju.
  • Činjenične i računske greške – Iste nije uvijek tako lako uočiti, no minuciozan i iskusan recenzent će uočiti određene znakove upozorenja.

Naše usluge finansijskim institucijama mogu biti visoko individualizirane, što zavisi od sastava i organizacije istraživačkog kadra klijentove firme, potreba njegove vlastite interne i eksterne klijentele i drugih faktora. Naše usluge kreću se u rasponu od standardnih lektorskih usluga do kritičkog osvrta na nacrte analiza, podučavanja perspektivnih analitičara i savjetovanja o načinima poboljšanja produkata i prakse istraživanja.

Stručnjak u primjeni finansijske teorije u praktičnom istraživačkom radu, korekciji analiza i poboljšanju razumljivosti, Kirking pruža više od uobičajenog lektorskog rada s ciljem da omogući da produkti istraživanja vaše organizacije budu vjerodostojniji i korisniji investitorima. Kao šef odjela za istraživanje plasmana, on je obučio mnoge analitičare u nekoliko država, razvio i restrukturirao organizacije za istraživanje plasmana, te objavio na stotine analiza investicionih studija i izvještaja.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.