Language:


Mi pružamo usluge u skladu s Vašim potrebama.

«English Editorial Services» se rukovodi potrebama svojih kupaca. Bez obzira da li se radi o poslovnom, pravnom, tehničkom tekstu ili dokumentu druge profesionalne prirode, mi vam možemo pružiti nivo usluge koji zahtijevate. Ni manje, ni više.

Neophodno je da klijent skupa s nama shvati i saglasi se o tome šta se traži i očekuje od svakog pojedinog projekta. U konsultaciji s vama, mi vršimo kategorizaciju pojedinih poslova kako slijedi:

  • Korektura je precizna konačna provjera vašeg lektorisanog dokumenta radi ispravljanja tipografskih, formatirajućih, interpunkcijskih i pravopisnih grešaka, kao i povremenih problema vezanih za gramatiku, odabir riječi ili stil. To je najbolje učiniti nakon formatiranja izgleda dokumenta.
  • Redaktura se radi na kompletiranom predlošku koji je obično dotjeran i napisan na umjereno dobrom (ne nužno perfektnom) engleskom jeziku. Dokument bi nakon ovog postupka trebao biti spreman za svoj konačan izgled.
  • Supstantivna lektura je potrebna kada dokument nije napisan na standardnom engleskom jeziku, kada ga treba reorganizovati radi poboljšanja kohezije i jasnosti, te ima interne nekonzistentnosti. Tokom lektorskog rada, s klijentom će vjerojatno biti potrebno obaviti određena pojašnjenja i diskusije.
  • Ponovno pisanje može biti potrebno ako rad na dovođenju dokumenta u prihvatljive uslove prevazilazi obim supstantivne lekture.
  • Pisanje je proces stvaranja kompletnog pisanog dokumenta na osnovu, manje-više, radnih bilješki. U pravilu, klijent dostavlja skicu ili detaljne instrukcije te kompletan ili djelimičan sadržaj. Mi po potrebi možemo obezbijediti dodatna istraživanja.

Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.