14
July
2022

Activity-Based Costing (ABC) /

Kalkulace nákladů podle dílčích aktivit

Business Term of the Day

Definition

Activity-based costing (ABC) is a business analysis tool used for financial assessments of individual activities and processes in order better to understand the company’s financial flows and create pricing strategy.

Example sentence

The successful activity-based costing methodology that the municipal administration now employs has been extremely beneficial in improving services, driving down costs, and decreasing nonproductive time.

Comment

Activity-based costing is one of the processes undertaken in applying an activity-based management (ABM) approach. Instead of allocating costs to cost centers such as manufacturing, marketing or finance, ABC allocates direct and indirect costs to activities such as processing of orders, attending to customer complaints, or setting up a machine. This enables management to better understand where (and how) the company makes a profit, shows where money is being spent, and identifies which areas have potential for cost reduction or where prices for products or services could be lowered.

Definice

Kalkulace nákladů podle dílčích aktivit (ABC) je nástroj obchodní analýzy, jež se používá s finančnímu zhodnocení jednotlivých aktivit a procesů s cílem lépe porozumět toku peněz společnosti a vytvořit cenovou strategii.

Příklad použití ve větě

Úspěšná metodika kalkulace nákladů podle dílčích aktivit, kterou městská správa používá, je velice přínosná z hlediska zlepšení služeb, snížení nákladů a omezení neproduktivního času.

Poznámka

Kalkulace nákladů podle dílčích aktivit je jeden z procesů využívaných v rámci metody řízení procesů a aktivit. Namísto přiřazování nákladů nákladovým centrům jako jsou výroba, marketing nebo financování, kalkulace přiřazuje přímé a nepřímé náklady například aktivitám zpracování objednávky, věnování se stížnosti zákazníka nebo zprovozňování přístroje. Dovoluje tak managementu lépe pochopit, kde (a jak) firma vynáší, kde se utrácí peníze a určit, ve kterých oblastech by bylo možné snížit náklady či ceny za služby a produkty.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us