25
September
2018

Iceberg order /

Iceberg pokyn

Business Term of the Day

Definition

An iceberg order is a stock exchange order that facilitates executing a large trade by dividing it into several smaller transactions.

Example sentence

When Charlie Icon decided to sell off his shareholding in Manhattan Medical Products, he set up an iceberg order with his broker to avoid depressing the share price.

Comment

Iceberg orders exist because markets respond to large-volume orders by adjusting the price of the asset being bought or sold even before such large trade is settled. By dividing a large trade into several tranches, the seller or buyer might effectively conceal the true volume of the intended trade from other market participants, thereby enjoying a more beneficial price. Despite this, iceberg orders are generally not regarded as illegal, because they essentially just constitute a series of normal transactions with added convenience.

Definice

Iceberg pokyn je pokyn na burze cenných papírů, který usnadňuje provádění velkého obchodu jeho rozdělením na několik menších transakcí.

Příklad použití ve větě

Když se Charlie Icon rozhodl prodat svůj akciový podíl ve společnosti Manhattan Medical Products, nastavil se svým brokerem iceberg pokyn, aby se vyhnul stlačení ceny za akcii.

Poznámka

Iceberg pokyny existují, protože trhy reagují na velkoobjemové obchody úpravou ceny aktiva, které se prodává nebo kupuje, ještě předtím, než dojde k vyrovnání tohoto velkého obchodu. Rozdělením velkého obchodu na několik tranší prodejce nebo kupující v důsledku skryje skutečný obsah zamýšleného obchodu před ostatními účastníky trhu, čímž získá výhodnější cenu. Iceberg pokyny přesto nejsou obecně považovány za protiprávní, protože v zásadě jde o sérii normálních transakcí, která je jen pohodlnější.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us