25
May
2020

Yield curve /

Výnosová křivka

Business Term of the Day

Definition

The yield curve is a graphic representation of the relationship between interest rates and borrowing periods for various bonds of similar quality.

Example sentence

With the persistence of low (and in certain cases negative) interest rates, some analysts have begun to doubt the predictive power of yield curves.

Comment

The yield curve shows the term structure of interest rates, in that it displays how interest rates vary for bonds with different times until maturity (different terms). In a normal yield curve, interest rates for debt that will be payable in the short term (known as the short end of the yield curve) are lower than are those for debt that will be payable in the long term (the long end). An inverted yield curve has higher rates at the short end than at the long end, which has historically been taken as a sign that a recession is imminent. When the yields at various maturities become more different, the curve is said to steepen, which can be a sign that investors expect economic recovery. When the yields at various maturities become more similar, the curve is said to flatten, which is a sign that investors are uncertain about the economy. When plotting a yield curve, it is important to use only bonds with similar risk. The most commonly plotted yield curve is that of US Treasury securities, which are generally seen as being nearly risk free.

Definice

Výnosová křivka je grafickým zobrazením vztahu mezi úrokovými sazbami a dobami splatnosti různých dluhopisů obdobné kvality.

Příklad použití ve větě

S tím, jak přetrvávají nízké (a v některých případech záporné) úrokové sazby, začali někteří analytici zpochybňovat prediktivní schopnost výnosových křivek.

Poznámka

Výnosová křivka ukazuje termínovou strukturu úrokových sazeb tím, že zobrazuje, jak se liší úrokové sazby dluhopisů s rozdílnými splatnostmi (rozdílnými termíny). Na normální výnosové křivce jsou úrokové sazby za dluh, který bude splatný v krátkém termínu (známý jako krátký konec výnosové křivky) nižší, než za dluh, který bude splatný v dlouhém termínu (dlouhý konec). Obrácená výnosová křivka má vyšší sazby na krátkém konci než na dlouhém, což bylo historicky považováno za znak toho, že bezprostředně hrozí recese. Když jsou výnosy při různých splatnostech rozdílnější, říká se, že je křivka strmě rostoucí, což může být znamení toho, že investoři očekávají ekonomické zotavení. Když jsou si výnosy při různých splatnostech podobnější, říká se, že je křivka plošší, což je znakem toho, že jsou si investoři ekonomikou nejistí. Při vynášení výnosové křivky je důležité používat jen dluhopisy s podobným rizikem. Nejobvykleji vynášenou výnosovou křivkou je křivka amerických státních dluhopisů, které jsou obecně pokládány za téměř bezrizikové.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us