22
January
2019

Bells and whistles /

Bells and whistles

Business Term of the Day

Definition

The colloquial phrase bells and whistles is used to describe an abundance of sometimes superfluous features.

Example sentence

Although TransHab’s new software had all the bells and whistles, the firm could not hide the fact that the software’s core functionality was poorer than those of its competitors.

Comment

This idiom is used frequently in business, when products and services that are designed to attract a customer with perhaps excessive functions and embellishments can be said to have “all the bells and whistles.” There is a similar Czech phrase for such objects, “hodinky s vodotryskem,” literally “a watch with a water fountain.” Another English phrase that is used for products that contain many various features (but not necessarily embellishments) is “everything but the kitchen sink.” The gradual process of adding features and other new elements into a continuously developing product, and which can result in its having “all the bells and whistles,” also can be termed feature creep.

Definice

Hovorová fráze „bells and whistles“, doslova „zvonky a píšťalky“ se používá pro popis přílišného množství někdy nadbytečných prvků.

Příklad použití ve větě

Přestože nový software společnosti TransHab měl všechny „bells and whistles“, firma nemohla skrýt skutečnost, že základní funkcionalita tohoto softwaru byla horší než jeho konkurentů.

Poznámka

Tento idiom se často používá ve světě byznysu, když se o produktech a službách, které jsou navržené proto, aby přilákaly zákazníky možná nadbytečnými funkcemi a pozlátkem, říká, že mají „all the bells and whistles“. V češtině pak pro takové předměty existuje podobná fráze „hodinky s vodotryskem“. Další anglickou frází, která se používá pro produkty, které obsahují hodně různých funkcí (ale ne nutně pozlátka) je „everything but the kitchen sink“, tedy „vše kromě dřezu“. Postupný proces přidávání funkcí a dalších nových prvků do průběžně vyvíjeného produktu, který také může mít za následek, že má „all the bells and whistles“, se může nazývat feature creep.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us