CZ

Business Term of the Day 

6
June
2023

Price target /

Cenový cíl

Business Term of the Day

Definition

A price target is an anticipated future market price that an investor, broker, or analyst expects a stock (or other security) to achieve within a specified period.

Example sentence

Estimating ABC’s $4 stock price to reflect undervaluation by 20%, James set his 1-year price target at $5 per share.

Comment

Price targets can vary substantially from investor to investor or analyst to analyst, because they are based on various analytical approaches, different sets of assumptions, diverse information, and infinitely varied subjective expectations. When a price target is reached within the allotted time, this can mean the investor has achieved his or her intended investment objective. The investor may then sell the stock to take profits (or buy it if the investor had been shorting the stock or the target price otherwise had anticipated the price to decline). Target prices are commonly determined using technical analysis or fundamental analysis.

Definice

Cenový cíl je očekávaná budoucí tržní cena, kterou investor, makléř nebo analytik očekává, že akcie (nebo jiný cenný papír) dosáhne v daném období.

Příklad použití ve větě

Po odhadu, že cena akcie ve výši 4 dolarů odrážela 20% podhodnocení, James nastavil svůj jednoletý cenový cíl na 5 dolarů na akcii.

Poznámka

Cenové cíle se mohou podstatně lišit mezi jednotlivými investory nebo analytiky, jelikož jsou založeny na různých analytických přístupech, různých předpokladech, rozdílných informacích, a nekonečně variabilních subjektivních očekáváních. Když je cenový cíl dosažen v daném čase, může to pro investora znamenat, že dosáhl svého zamýšleného investičního cíle. Investor následně může akcii prodat a realizovat zisk (nebo koupit, pokud byl v krátké pozici nebo cenový cíl z jiných důvodů předpokládal, že cena poklesne). Cílové ceny se obvykle stanovují pomocí technické analýzy nebo fundamentální analýzy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us