CZ

Your message is important.

Your image is precious.

You know what to communicate.

We help you to say it.

Mise: jasně, správně, přesvědčivě

Posláním společnosti English Editorial Services je pomáhat mezinárodním firmám a institucím všech velikostí, aby komunikovali se svými obchodními partnery i cílovým publikem jasně, správně a přesvědčivě. Specializujeme se na oblast technologií a life sciences, financí a investic a mezinárodní firemní komunikace.

Vždy diskrétně a bezpečně

Diskrétnost a bezpečnost bereme velmi vážně. Informace, které nám naši zákazníci svěří, s nikým nesdílíme, ani je nevyužíváme pro svůj osobní či finanční prospěch. Nezveřejnujeme, kdo jsou naši klienti. Díky nejmodernějším technologiím jsou informace v našich systémech v bezpečí a bez virů.

Kvalita je prvořadá

Poskytujeme špičkové editační a copywritingové služby v anglickém jazyce i česko-anglické překlady kriticky a strategicky důležitých textů z oblasti vědy, financí, práva a marketingu. Jsme odborníci na vytváření obsahu, který je jasný, precizně formulovaný a přesvědčivě předává strategické sdělení.

Větší projekt? Potřebujete více?

Pomůžeme také s přípravou a vydáváním publikací nebo s formulací a implementací komunikačních programů a strategií.

O English Editorial Services

Specializovaný komunikační butik

English Editorial Services je více než kdy dříve kompaktní a vysoce specializovaný komunikační butik stavějící na expertíze a mnohaleté zkušenosti svého zakladatele Gala A. Kirkinga, CFA, MBA. V posledních letech se Gale Kirking nezaměřuje ani tak na růst firmy, jako spíše na její už tak intenzivní orientaci na vysokou kvalitu, zákaznický servis a mezinárodní rozměr v rámci konkrétních cílových sektorů.

Know-how budované více než 40 let

Gale A. Kirking založil firmu English Editorial Services v roce 2003, poté, co mnoho let pracoval jako žurnalista, investiční analytik a ředitel výzkumu v několika evropských společnostech změřených na finanční služby. Firma sídlí v Brně, druhém největším městě České republiky, které se zároveň nachází blízko dalších středoevropských hlavních měst – Vídně a Bratislavy.

Kreativní, do hloubky analytický, pečlivý, mezikulturní

Gale Kirking pochází ze Spojených států, od roku 1992 žije a pracuje v Evropě. Jeho profesní přístup je kreativní, ale zároveň do hloubky analytický a velmi pečlivý. Rád pracuje v rozmanitých oblastech aplikovaných věd o živé přírodě, stejně jako v oblasti financí a investic a mezikulturní strategické firemní komunikace.

Vědecké, finanční a mezinárodní odborné znalosti

Za účelem poskytování služeb klientům z Evropy i Spojených států, kteří mají zájem o rozvoj svého podnikání na transatlantické bázi, založil Gale Kirking také konzultační firmu s názvem Gale A. Kirking and Associates (www.kirkingassociates.com) se sídlem v Madisonu ve státě Wisconsin. (www.kirkingassociates.com). Kromě toho řídí Gale Kirking také soukromou komanditní společnost zaměřenou na investice do biotechnologií, medicínských technologií, potravinářství a zemědělství, zdravotních služeb a managementu životního prostředí a vodních zdrojů.

Naše služby

Editační, publikační a komunikační služby, které vycházejí vstříc potřebám klientů

Naše práce se odvíjí od komunikačních potřeb našich klientů. Od malých úkolů, jako jsou editace kriticky důležitých memorand nebo obchodních dopisů, až po přípravu komplexních webových stránek, výročních zpráv a transakční dokumentace.

wwworks_900px

Editační služby

Jasný, cílený a pečlivě formulovaný obsah komunikace v angličtině je v dnešním vysoce konkurenčním mezinárodním prostředí mimořádně důležitý. Provádíme copywriting původních textů, editaci a následný copywriting textů připravených klienty nebo jejich externími agenturami i překlady textů z angličtiny do češtiny.

Mezi naše typické projekty patří tiskové zprávy, výroční zprávy, obchodní dopisy, webový obsah, časopisové články, návrhy projektů a dokumentace k nabídkám, dokumentace právní povahy, brožury, newslettery nebo prezentace.

Praxe v oblasti Life sciences

Gale Kirking pravidelně rediguje 100 až 150 vědeckých článků ročně, které jsou zasílány především do mezinárodních časopisů s vysokými impakt faktory. Články pokrývají širokou škálu základních a aplikovaných věd o živé přírodě (life sciences), včetně zemědělství, mikrobiologie, molekulární biologie a genetiky, virologie, různých lékařských a veterinárních oborů, ekologie a mnoha dalších.

Spolupracujeme s více než 50 vědeckými institucemi, univerzitami a fakultními nemocnicemi v České republice (Zde naleznete seznam vybraných vědeckých časopisů, pro které jsme v minulosti připravovali články.) Provádíme také překlady vědeckých článků z češtiny do angličtiny a překlady grantových návrhů a komerčních materiálů z oblasti life sciences

Praxe v oblasti finančních služeb

Zabýváme se celou škálou textů a dokumentů souvisejících s finančními a investičními službami, produkty a institucemi. Mezi naše typické klienty patří oddělení zabývající se vztahy s investory a zainteresovanými subjekty, banky, investiční fondy, investiční poradci, private equity a hedgeové fondy, burzy, firmy zabývající se fúzemi a akvizicemi nebo obchodníci s cennými papíry.

Známe veškerou relevantní odbornou terminologii a koncepty a pracujeme také se všemi druhy právní dokumentace související s tímto odvětvím včetně smluv, zakládacích dokumentů, zpráv o due diligence, plných mocí, prohlášení o vyloučení odpovědnosti a jiných právních dokumentů všeho druhu.

Vydavatelské služby

Naše publikační služby zahrnují produkci a koprodukci firemních časopisů a newsletterů, webového obsahu, knih a jiných fyzicky či elektronicky publikovaných dokumentů. Víme, jak efektivně integrovat psané texty, vizuální prvky a technologické funkcionality, abychom předali působivé sdělení a dosáhli zamýšleného efektu.

Consulting v oblasti firemní komunikace

Efektivní komunikace navzdory kulturním a geografickým bariérám bude vždycky výzvou, zejména při rozjezdu podnikání v zahraničí. Proto je vždycky důležité prezentovat svou firmu, produkty nebo služby prostřednictvím kvalitní dokumentace a prezentačních materiálů, a to včetně webu, technických a marketingových materiálů nebo právních dokumentů.

English Editorial Services umí zhodnotit stávající komunikační materiály, metody a strategie a poté pomoci se sestavením komplexního plánu na zlepšení prezentačních materiálů a jiné anglicky psané dokumentace za dodržení jednotného obsahu a stylistických standardů.

Neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. Jiří Jež

Péče o zákazníky, překladatel

service@englisheditorialservices.com

Gale A. Kirking, CFA, MBA

Hlavní editor
gale@englisheditorialservices.com

Mgr. Zdislava Kyseláková

Péče o zákazníky, překladatel

mateřská dovolená

+420 545 212 872

České a Anglické mluvené slovo

Business and editorial office:

English Editorial Services
Schodová 3
602 00 Brno
Czech Republic

Click here to find the Business and editorial office address at www.mapy.cz

+420 545 212 872
service@englisheditorialservices.com

Czech and English spoken.

Office hours
8:30–17:00 CET

Registered and mailing address:

English Editorial Services
Černopolní 57
613 00 Brno

Czech Republic

Click here to find the registered address at www.mapy.cz

Potřebujete další informace nebo byste s námi rádi konzultovali projekt? Neváhejte nás kontaktovat.

Zde naleznete naše Zásady zpracování osobních údajů.